วัดสลุด

วัดในจังหวัดสมุทรปราการ

วัดสลุด เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 14 บ้านคลองสลุด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา

วัดสลุด
ชื่อสามัญวัดสลุด, วัดตารอด
ที่ตั้งเลขที่ 23 หมู่ที่ 14 ถนนเทพรัตน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสมุทรธรรมทัต (ทวี)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสลุดเริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2443 โดยนายรอดและนางแก้ว พุกรอด เป็นผู้มีศรัทธาถวายที่ดินให้สร้างวัดเป็นเนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา จึงใช้ชื่อว่า วัดตารอด ตามชื่อผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อคลองสลุดเป็น "วัดสลุด"[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2519 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 28 เมตร ยาว 44 เมตร ทางด้านการศึกษา ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2482 และได้จัดการสร้างโรงเรียนประชาบาลวัดสลุดจำนวน 2 หลัง และสถานีอนามัยประจำท้องถิ่น 1 หลัง

ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถ กว้าง 4 เมตร ยาว 14 เมตร สร้าง พ.ศ. 2524 กุฏิสงฆ์ จำนวน 12 หลัง ส่วนมากเป็นอาคารไม้ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2497 ศาลาท่าน้ำ 3 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 2 หลัง เจดีย์ ฌาปนสถาน และสุสาน[2] ปูชนียวัตถุของวัด คือ หลวงพ่อใหญ่

รายนามเจ้าอาวาสแก้ไข

 • พระโต พ.ศ. 2435–2445
 • พระแวว พ.ศ. 2445–2458
 • พระจำรัส พ.ศ. 2458–2467
 • พระบุญ พ.ศ. 2467–2468
 • พระอธิการสนธ์ พ.ศ. 2468–2469
 • พระพร พ.ศ. 2469–2475
 • พระสาย พ.ศ. 2475–2480
 • พระอธิการพัน พ.ศ. 2480–2492
 • พระครูสมุทรสิริวัฒน์ พ.ศ. 2497–
 • พระครูสมุทรธรรมทัต (ทวี)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "วัดสลุด". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 2. "ประวัติความเป็นมาของวัดสลุด". กศน.ตำบลบางแก้ว.