วัดสรรพยาวัฒนาราม

วัดสรรพยาวัฒนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

วัดสรรพยาวัฒนาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสรรพยาวัฒนาราม, วัดเสาธงหิน, วัดวังหิน
ที่ตั้งตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสรรพยาวัฒนาราม เดิมชื่อว่า วัดเสาธงหิน หรือ วัดวังหิน เดิมก่อนนี้บริเวณหน้าวัดเป็นวังน้ำวนน้ำหมุนเป็นเกลียวเหมือนเสาหิน[1] ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2410 มีหลวงพ่อเขียวเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก (พ.ศ. 2415–2435) ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดสรรพยาวัฒนาราม" เมื่อ พ.ศ. 2495 ปีมะเส็ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ วิหารน้อยก่ออิฐถือปูน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราว พ.ศ. 2435–2465 ขนาด 4 ห้อง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 11.50 เมตร (รวมเฉลียงด้านหลัง) และลดชั้นที่ด้านหลังมีเสาร้าง ส่วนด้านหน้าก่อเป็นซุ้มโค้งรูปกลีบบัว มีประติมากรรมปูนปั้น เรียกว่า พระฉาย เป็นองค์พระพุทธเจ้าประทับยืนปางถวายเนตร พร้อมพระอัครสาวก 2 องค์ หลังคามุงกระเบื้องดินเผาหางแหลมไม่เคลือบ สันและหลบกระเบื้องหลังคาเป็นปูนปั้น หน้าบันด้านหน้าเป็นปูนปั้นประดับเครื่องถ้วย หน้าบันด้านหลังเป็นไม้แนบกระดานตีตั้ง ผนังด้านหลังก่ออิฐถือปูนปั้นสูงจรดอกไก่ พื้นภายนอกและภายในปูอิฐขนาดใหญ่ทับหน้าด้วยปูนทรายภายในอาคารห้องสุดท้ายทำฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนอนหงายในหีบพระบรมศพ โดยพระบาทยืนพ้นหีบออกมาที่ปลายพระบาท ชาวบ้านเรียกว่า ปางแหย่เท้า[3] มีพระมหากัสสปะ ซึ่งเป็นพระอรหันต์สาวกและพระสาวกรวมอีก 4 รูป นั่งกราบสักการะอยู่ปลายพระบาท[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดสรรพยาวัฒนารามและพระพุทธรูปปางกราบพระบรมศพ". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  2. "วัดสรรพยาวัฒนาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "ศุกร์ (สุข) ละวัด แวะไปที่วัดสรรพยาวัฒนาราม". The Bangkok Insight.
  4. "ชัยนาทชวนเที่ยวงานวัดสรรพยา ชมวิหารน้อยอายุ 120 ปี กราบพระพุทธรูปปางแหย่เท้า". ไทยโพสต์.