วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 31 ไร่ 2งาน 62 ตารางวา

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
Map
ชื่อสามัญวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต, วัดศิริพงษ์
ที่ตั้งแขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุนทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสฺสโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตรได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์ประธานเปิดป้ายวัดและประทานนามวัด ซึ่งมีนายสำเนียงและนางทองอ่อน ศิริพงษ์ พร้อมด้วยบุตร ธิดาได้บริจาคที่ดิน เพื่อสร้างวัดในครั้งแรก 12 ไร่ 2 งาน 62 ตาราวา และทางวัดซื้อเพิ่มเติมอีก 17 ไร่ จากนายอาทร สังขะวัฒนะ พร้อมกันนี้นายอาทร สังขะวัฒนะ ได้มีจิตศรัทธาร่วมถวายอีก 2 ไร่ จึงรวมเป็นที่ดินทั้งหมด 31 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ชื่อของวัดนั้น คำว่า "ศิริพงษ์" เป็นนามสกุลของผู้บริจาคที่ดิน ส่วนคำว่า "ธรรมนิมิต" เพราะต้องการให้วัดเป็นวัดปฏิบัติธรรมสมถะวิปัสสนาและศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร[1]

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มแวดล้อมด้วยชุมชนหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะ ได้แก่ พระอุโบสถอเนกประสงค์ 2 ชั้น กว้าง 24 เมตร ยาว 34 เมตร 1 หลัง กุฏิสงฆ์ 29 หลัง ส่วนมากเป็นกุฏิขนาดเล็ก หอระฆัง เมรุ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 ชั้น 1 หลัง ที่พักของแม่ชี 9 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ มีพระประธานในพระอุโบสถนามว่า หลวงพ่อพุทธนิมิต ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว[2]

อ้างอิง แก้ไข

  1. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 289.
  2. "ประวัติวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต". กองฌาปนกิจ สก.ทบ.