วัดศรีมงคล (จังหวัดฉะเชิงเทรา)

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดศรีมงคล เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีพระครูสุตสีลวิสุทธิ์ (พรชัย ปิยสีโล ป.ธ.3) เป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดศรีมงคล
แผนที่
ที่ตั้งตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสุตสีลวิสุทธิ์ (พรชัย ปิยสีโล ป.ธ.3)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีมงคลมีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินให้กับวัดประมาณ 12 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา เป็นคนเชื้อสายจีน ชื่อนายแปะสี เมื่อ พ.ศ. 2460 และได้ทำการสร้างวัดศรีมงคลเมื่อ พ.ศ. 2465 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นอุโบสถหลังเดิมที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่[2] จึงทุบอุโบสถหลังเก่าลง ในการก่อสร้างอุโบสถนั้น ได้ทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญไปด้วยเสร็จสิ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 สร้างด้วยเงินจำนวน 14 ล้านบาท โดยการดำเนินการควบคุมการดูแลและการบริหารเงินก่อสร้างของนายสำรวม หมื่นเดชและนายระเกตุ เจริญสุข พร้อมคณะกรรมการร่วมกัน ซึ่งมีพระอธิการเล็ก วีรปุญโญ เป็นเจ้าอาวาส ได้ฝังลูกนิมิต[3]

อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถมีความยาว 22.70 เมตร กว้าง 9.50 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตก เป็นทิศเบื้องหน้า หลังคามุงกระเบื้องโบราณ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันถือปูนมีตรีมูรติอยู่บนพาน หอระฆัง 2 ชั้น และเมรุเตาเผาไร้มลพิษ 2 เตา[4]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดศรีมงคล". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดศรีมงคล". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "ประวัติวัดศรีมงคล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-03-19. สืบค้นเมื่อ 2023-03-19.
  4. "สถานที่ภายในวัด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-03-19. สืบค้นเมื่อ 2023-03-19.