วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านวัดราษฎร์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบัน พระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา อกฺนิฏฺโฐ ป.ธ.๓) เป็นเจ้าอาวาสวัด

วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
ชื่อสามัญวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม, วัดมอญ
ที่ตั้งหมู่ที่ 2 ทางหลวงชนบท สค.4049 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระรามัญมุนี (ศักดิ์ดา อกฺนิฏฺโฐ ป.ธ.๓)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราษฎร์ศรัทธากะยารามตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. 2309 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2463[1] ชาวบ้านเรียกว่า วัดมอญ เพราะเป็นวัดที่ชาวมอญสร้างขึ้น[2] ตั้งอยู่ต้นคลองตาปลั่งซึ่งเป็นคลองลัดเชื่อมระหว่างอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พุ่มไม้ในบริเวณวัดยังเป็นที่อาศัยของนกกาน้ำ มีนกกระยางขาวเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาดูนกกัน[3]

อาคารเสนาสนะในวัดได้แก่ อุโบสถ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ และศาสนวัตถุเป็นศิลปะมอญ[4] วัดมีศาลพ่อปู่เทพา ซึ่งเป็นศาลมอญ ตามธรรมเนียมมอญก่อนที่นาคจะเข้าอุปสมบทจะมุ่งหน้ามาที่ศาลนี้ การอุปสมบทกระทำเป็นสองภาษา คือ สวดบาลีอย่างไทยกับภาษามอญ[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-12-22. สืบค้นเมื่อ 2020-09-30.
  2. "วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสาคร.
  3. "วัดราฎร์ศรัทธากระยาราม". สนุก.คอม.
  4. "วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  5. สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ และจักรี โพธิมณี. "บวชนาคมอญที่บ้านแพ้ว".