วัดราชธรรมาราม

วัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดราชธรรมาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัดราชธรรมาราม
Map
ชื่อสามัญวัดราชธรรมาราม, วัดพระธาตุหินงู, วัดศิลางู
ที่ตั้งตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดราชธรรมารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2415[1] ชาวเกาะสมุยเรียกว่า วัดพระธาตุหินงู หรือ วัดศิลางู เนื่องจากมีมีพระธาตุและบริเวณชายหาดมีศิลาคล้ายเกร็ดงูอยู่ เมื่อตอนน้ำขึ้นจะดูเหมือนงูนอนอยู่ในทะเล ภายในพระธาตุมีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่[2]

พระธาตุศิลางูเป็นเจดีย์สีทองทั้งองค์ตั้งอยู่บนลานกว้างริมชายทะเล หลวงพ่อเพ็ชร์ ติสฺโสเป็นผู้ริเริ่มให้สร้างขึ้น โดยมีหลวงพ่อศรีทอง ศรีชาย ร่วมกับพระดำใจกว้าง (หมื่นพยาธิบำบัด) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2498 โดยเจ้าพระคุณพระอรรถทัศสิสุทธิพงศ์แห่งวัดชีโทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดยังมีอุโบสถสีแดง สาเหตุที่สีแดงเพราะใช้หินปูนเค็มบดละเอียดผสมกับปูนในเกาะสมุย จากนั้นได้ผสมสีแดงลงไป ทำให้ได้สีที่แปลกตา รูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์เป็นศิลปะศรีวิชัยกึ่งบายน[3]

อ้างอิง แก้ไข

  1. "รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดราชธรรมาราม (ศิลางู)". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "สักการะพระธาตุหินงู ดูโบสถ์สีแดง ณ วัดราชธรรมาราม (วัดศิลางู)".