วัดมหาธาตุ (จังหวัดเลย)

วัดในจังหวัดเลย

วัดมหาธาตุ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน

วัดมหาธาตุ
แผนที่
ชื่อสามัญวัดมหาธาตุ, วัดหลวงพ่อใหญ่
ที่ตั้งตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดมหาธาตุ หรือชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่อใหญ่ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2197 โดยพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) พร้อมการก่อตั้งเมืองเชียงคาน เคยเป็นที่ว่าการงานเมืองของเจ้าเมืองเชียงคานมาหลายสมัย มีบัลลังก์เจ้าเมือง และฆ้องชัยอยู่[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2219 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

ด้านการศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอน พ.ศ. 2515 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอน พ.ศ. 2530 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอน พ.ศ. 2531 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนากันอาทิตย์เปิดสอน พ.ศ. 2515 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอน พ.ศ. 2530[2]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2202 เป็นลักษณะของสิมทึบ ก่ออิฐถือปูน ฐานเตี้ย ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันตก วิหารเป็นศิลปะแบบล้านช้างผสมกับอยุธยาตอนปลาย[3] ศาลาการเปรียญ อาคารคอนกรีต หอสวดมนต์ อาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์ 10 หลัง ศาลาอเนกประสงค์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง ซุ้มประตู ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อใหญ่) เจดีย์ พระพุทธรูปไม้ ศิลปะลานช้าง พระพุทธรูปปางประทานพร 9 องค์ นอกจากนี้มีตู้พระธรรมไม้ลงรักปิดทอง หีบพระธรรมไม้ลงรักปิดทอง

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดมหาธาตุ". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).
  2. "วัดมหาธาตุ". ฐานข้อมูลทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นด้านพุทธศิลป์ในภาคอีสาน.
  3. "วัดมหาธาตุ". ฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่สำคัญในประเทศไทย.