วัดภูมิประสิทธิ์

วัดในจังหวัดตรัง

วัดภูมิประสิทธิ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา

วัดภูมิประสิทธิ์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดภูมิประสิทธิ์, วัดท่าข้าม
ที่ตั้งตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดภูมิประสิทธ์ เดิมชื่อ วัดท่าข้าม[1] สร้างเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2480 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีแม่เหนี่ยว คุณาธรรมและบุตรหลาน และคณะของแม่นุ่ม ท่าวัง เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัด ด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2517[2]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507 ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปทองเหลือง พระประทาน พระเพลากว้าง 40 นิ้ว และพระพุทธรูปหินอ่อนปางสมาธิ พระเพลากว้าง 30 นิ้ว ศาลาการเปรียญกว้าง 17 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 และวิหารมีรูปปั้น หลวงพ่อทอง (พระปลัดทอง ตานงฺกโร) เจ้าอาวาส รูปที่ 3[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "ย่านชุมชนเก่าตลาดท่าข้าม". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี, อรรจนีลดา วุฒิจันทร์. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่ม 3 (1 ed.). กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. p. 146.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
  3. "วัดภูมิประสิทธ์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.