วัดพุทธอุดมวิหาร

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดพุทธอุดมวิหาร เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมี พระอธิการวิรัตน์ ฐานวโร เป็นเจ้าอาวาส

วัดพุทธอุดมวิหาร
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพุทธอุดมวิหาร, วัดคลองสิบเก้า
ที่ตั้งตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการวิรัตน์ ฐานวโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพุทธอุดมวิหารตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2454[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2467 ประวัติความเป็นมาของวัดมิได้มีการจดบันทึกไว้[2]

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 19 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ 5 หลังเป็นอาคารไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 10 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และหอระฆัง 1 หลัง[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดพุทธอุดมวิหาร". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดพุทธอุดมวิหาร". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "วัดพุทธอุดมวิหาร". องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง.