วัดพิชัย (จังหวัดลำปาง)

วัดในจังหวัดลำปาง

วัดพิชัย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 85 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2872 อาณาเขต ทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกจดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตกจดที่ดินของเอกชนและทางสาธารณประโยชน์

วัดพิชัย
แผนที่
ที่ตั้งตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพิชัยตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2325[1] โดยครูบาเจ้าโพธาและชาวบ้านที่อพยพมาจากเชียงแสน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2513 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร นอกจากทางวัดยังให้ราชการตั้งโรงเรียนประถมศึกษาในที่ดินของวัด

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ 3 หลัง[2] และมีพระธาตุนามว่า พระธาตุมณีมงคล[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • ครูบาเจ้าโพธา
 • ครูบาเจ้าอินต๊ะ
 • ครูบาเจ้าธรรมชัย
 • ครูบาเจ้าญาณรังสี
 • ครูบาเจ้าธรรมเสนา ระหว่าง พ.ศ. 2465–2513
 • พระครูพิชัยมงคล ระหว่าง พ.ศ. 2514–2522
 • พระอธิการบุญยงค์ โอภาโส ระหว่าง พ.ศ. 2523–2526
 • พระอธิการอรุณ จิตตปุญฺโญ พ.ศ. 2526–
 • พระอธิการทองคำ ธมฺมธโน

อ้างอิง แก้

 1. "วัดพิชัย". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. "วัดพิชัย". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
 3. "จารึกฐานพระพุทธรูปวัดวิชัย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).