วัดพิกุลทอง (จังหวัดนนทบุรี)

วัดในจังหวัดนนทบุรี

วัดพิกุลทอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อย ในหมู่ที่ 6 บ้านวัดพิกุลทอง ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 9 ไร่ 90 ตารางวา

วัดพิกุลทอง
วัดพิกุลทองริมคลองบางกอกน้อย
แผนที่
ที่ตั้งเลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ซอยธนากร 1 ซอย 3/1 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพิกุลทองสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2350 ไม่ทราบประวัติผู้สร้าง ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อย่างดีภายหลัง อาณาเขตด้านทิศใต้ติดคลองวัดพิกุล ด้านทิศตะวันตกติดคลองบางกอกน้อย ส่วนอีกสองด้านติดพื้นที่ของเอกชนซึ่งปัจจุบันทางวัดขอใช้เป็นทางเข้าออก[1]

อาคารเสนาสนะ แก้

อุโบสถกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2499 หลังคามุงกระเบื้องลด 3 ชั้น ซ้อน 2 ชั้น มีช่อฟ้า ใบระกา นาคสะดุ้ง หน้าบันด้านหน้าแบ่งลายเป็น 2 ชั้น ชั้นบนเป็นพระพุทธรูปประทับยืนพร้อมอัครสาวก ถัดลงมาสลักเป็นรูปพระไตรปิฎกตั้งบนพานแว่นฟ้า มีเทพนมซ้ายขวา หน้าบันด้านหลังต่างกับด้านหน้าที่เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ อุโบสถมีประตูทางเข้า 3 ประตู ซุ้มประตูทรงมงกุฎ บานประตูกลางสลักลายมังกรใหญ่ 1 ตัว ลูกมังกร 4 ตัว ภายในประดิษฐานพระประธาน เรียกกันว่า หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย

วิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปเป็นที่สักการะของคนทั่วไป เยื้องกับอุโบสถเป็นกุฏิเจ้าอาวาส มีทางเดินต่อเนื่องไปยังเรือนปั้นหยา 2 ชั้นทรงโบราณ ใช้เป็นหอสวดมนต์และอาคารปฏิบัติธรรม หน้าเรือนได้รับการตกแต่งสวนหย่อมอย่างสวยงาม[2] ศาลาการเปรียญประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2549[3]

อ้างอิง แก้

  1. สำราญ จูช่วย. "ภูมินามวัดในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี" (PDF). มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.[ลิงก์เสีย]
  2. "วัดพิกุลทอง". เทศบาลเมืองบางกรวย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-12. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
  3. "วัดพิกุลทอง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.[ลิงก์เสีย]