วัดพานิชวนาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันพระมหาฉัตรชัย ฉตฺตชโย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส[1]

วัดพานิชวนาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพานิชวนาราม, วัดป่าธัญญาผล, วัดป่าพานิชกุล
ที่ตั้งตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระมหาฉัตรชัย ฉตฺตชโย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพานิชวนารามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 ปลายแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้าง และได้กลับมาเป็นวัดขึ้นอีกครั้งเมื่อนายสำปั้น พานิชกุล ได้ซื้อที่ดินเพื่อสร้างเสนาสนะ พร้อมกับถวายความอุปถัมภ์ตลอดมา ตั้งชื่อวัดว่า วัดป่าธัญญาผล มีความหมายว่าวัดป่าข้าวเปลือก จนเมื่อ พ.ศ. 2469 พระเจริญอรุณศักดิ์ นายอำเภอวัดสิงห์ เห็นว่านายสำปั้น พานิชกุล ได้ทำนุบำรุงวัดด้วยดีตลอดมา จึงได้เปลี่ยนนามวัดเสียใหม่เป็น วัดป่าพานิชกุล เพื่อเป็นเกียรติคุณ[2] ต่อมาทางวัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดพานิชวราราม" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2471

วัดมีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาข้างอุโบสถ มีประวัติว่ามีการล้างป่าช้าเพื่อใช้ในเนื้อที่ในการสร้างวัด และได้ฌาปนกิจศพเหล่านั้นแล้วจึงนำเถ้าอัฐิมาสร้างเป็นองค์พระจึงได้ชื่อว่าหลวงพ่อขาว[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดพานิชวนาราม". พระสังฆาธิการ.
  2. "วัดพานิชวนาราม (วัดป่า)". อีสานร้อยแปด.
  3. "วัดพานิชวนาราม (วัดป่า)". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).