วัดป่าอนาลโย

วัดป่าอนาลโย (อังกฤษ:Wat Pah Analayo) เป็นวัดไทยสังกัดธรรมยุติกนิกายในประเทศเยอรมนี จดทะเบียนสมาคมในประเทศเยอรมันโดยใช้ชื่อ Buddhistischer Verein NRW e.V.ตั้งขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเยอรมันทั้งชาวไทยและชาติต่าง ๆ ที่สนใจในพระพุทธศาสนาในประเทศเยอรมนีได้มีโอากาสเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา

วัดป่าอนาลโย
วัดป่าอนาลโย
ที่ตั้งIm Boden 13 Windeck เยอรมนี 51570
ประเภทวัดไทย
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน ว. (ชัชวาลย์ สุภทฺโท)
เว็บไซต์www.watpah-analayo.org
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ที่ตั้งแก้ไข

วัดป่าอนาลโย ตั้งอยู่ที่ ถนนอิมโบเด้นเลขที่ 13 รหัสไปรษณีย์ 51570 เมืองวินเด็ค ประเทศเยอรมนี (อังกฤษ: Im Boden 13 51570 Windeck-Langenberg Germany)

ประวัติแก้ไข

วัดป่าอนาลโยถือว่าเป็นวัดไทยสังกัดธรรมยุติกนิกาย ที่ที่ชื่อว่าเก่าแก่ของประเทศเยอรมัน โดยการบุกเบิกโดยท่านพระอาจารย์ชัชวาลย์ สุภทฺโท ซึ่งปัจจุบันก็คือเจ้าอาวาสแห่งนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2532 โดยการเดินทางมาประเทศเยอรมนีเพื่อมาเยี่ยมพี่สาวแต่อยู่ได้ไม่นานเพราะปัญหาเรื่องวีซ่า ภายหลังพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้นิมนต์ท่านมาประเทศเยอรมนีอีกครั้งที่กรุงเบอร์ลินในปี พ.ศ. 2535 และได้จำพรรษาที่เมืองฮัมบวร์ค และในปีต่อมาท่านก็ได้รับนิมนต์ให้มาจำพรรษาที่เมืองดอร์ทมุนท์ พุทธศานิชกที่เมืองดอร์ทมุนท์ให้ความสนใจในพุทธศาสนาและอยากให้ท่านสร้างวัดขึ้นที่เมืองนี้ จึงเริ่มตั้งสมาคมพุทธในแคว้นนอร์ทไรน์เวสฟาเล่น (Buddhistischer Verein NRW e.V.) เลขทะเบียนสมาคมที่ VR.4416 เพื่อให้การตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายของประเทศเยอรมนี หลังจากนั้นท่านได้เช่าบ้านอยู่ชั่วคราวเพื่อเก็บเงินสะสมซื้อที่ดินสร้างวัดและ ในปี พ.ศ.2545 ท่านได้เก็บรวมรวมเงินได้จำนวนหนึ่งและได้ซื้อที่เพื่อสร้างวัดที่เมืองวินเด็คโดยซื้อที่ดินได้ 2 แปลงประมาณ 1 ไร่ และที่ดินสำหรับบริเวณสวน 1 แปลง 2 ไร่ รวมที่ดินทั้งหมดประมาณ 3 ไร่ และในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2546 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อปลูกสร้างตัวอาคาร หลังจากนั้น 1 ปี เริ่มการก่อสร้างตัวอาคารซึ่งเป็นอาคารอนกประสงค์ 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 282 ตรม.แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2548 และในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ได้จัดพิธีผูกพัทธสีมาฝั่งลูกนิมิตโดยมีพระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) วัดโสมนัสราชวรวิหาร ให้ความอนุเคราะห์ เรื่องการจัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต งานนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีขึ้นในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี เป็นประธาน

ลำดับเจ้าอาวาสแก้ไข

  • พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน วิ. (ชัชวาลย์ สุภทฺโท) (พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มเติมแก้ไข