วัดปลักคล้า

วัดในจังหวัดสงขลา

วัดปลักคล้า เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ 10 ไร่ มีธรณีสงฆ์ 3 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันมีพระครูวีระเขมคุณ (พ่อท่านกล่อม เขมวิโร) เป็นเจ้าอาวาส[1]

วัดปลักคล้า
แผนที่
ที่ตั้งตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธลาภดำรงค์
เจ้าอาวาสพระครูวีระเขมคุณ (พ่อท่านกล่อม เขมวิโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดปลักคล้าสร้างเป็นวัด พ.ศ. 2429 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2442[2] อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2462 กว้าง 8 เมตร โครงสร้างไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ศาลาการเปรียญ กว้าง 17 เมตร ยาว 14 เมตร วิหารประธาน กว้าง 45 ยาว 35 เมตร ปูชนียวัตถุมี พระพุทธลาภดำรงค์ ที่เคารพบูชาของชาวพุทธ ศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางแวะมาเป็นประจำต่างมากราบไหว้ขอพร พระพุทธลาภดำรงค์สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ขนาดองค์พระหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 12 เมตร[3] เครื่องรางของวัด คือ พระปิดตาหลวงพ่อกล่อม[4]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • ท่านเอียด
  • พระอธิการนวน
  • พระอธิการสีแก้ว
  • พระใบฎีกาแช่ม เขมงคโร
  • พระอธิการเกลื่อน เตชบุญโญ
  • พระครูวีระเขมคุณ (พ่อท่านกล่อม เขมวิโร)

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดปลักคล้า หมู่ 5 ต.โคกม่วง". เทศบาลตำบลโคกม่วง.
  2. "รายงานทะเบียนวัดจังหวัดสงขลา". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "พระใหญ่วัดปลักคล้า". ศาลากลางจังหวัดสงขลา.
  4. "SBL บันทึกประเทศไทย ฉบับที่ 107 - จังหวัดสงขลา". pp. 154–156.