วัดประชาบำรุง (จังหวัดมหาสารคาม)

วัดประชาบำรุง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันพระครูโกวิทปริยัติกิจ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด และเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม

วัดประชาบำรุง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดประชาบำรุง, วัดป่าพูนไพบูลย์
ที่ตั้งตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระครูโกวิทปริยัติกิจ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดประชาบำรุงตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยพระอาจารย์ สีโห เขมโก ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก ท่านเดินธุดงควัตรมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ถึงป่าช้าหนองหอย ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดประชาบำรุงในปัจจุบัน จึงได้จำพรรษาโปรดญาติโยมอยู่ที่นี่ ในเวลาต่อมาท่านได้เดินทางกลับร้อยเอ็ด ในช่วงนั้นมีการเผยแผ่ธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระ นำโดย พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล, พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม จึงได้มอบหมายให้ พระอาจารย์คูณ ธัมมุตตโม เดินทางมาเผยแผ่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พระอาจารย์คูณได้เข้ามาพำนักที่ป่าช้าหนองหอย ภายหลังพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างเสนาสนะและตั้งชื่อวัดว่า วัดป่าพูนไพบูลย์[1] ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดประชาบำรุง" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2511[2]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระอาจารย์สีโห เขมโก
  • พระอาจารย์คูณ ธัมมุตตโม
  • พระโพธิญาณมุนี (อดีต เจ้าคณะจังหวัด)
  • พระเทพวราลังการ (อดีตเจ้าคณะจังหวัด)
  • พระราชวรญาณ (อดีตเจ้าคณะจังหวัด)
  • พระวุฒิสารโสภณ (อดีตเจ้าคณะจังหวัด)
  • พระครูโกวิทปริยัติกิจ

อ้างอิง แก้

  1. "วัดประชาบำรุงบำเพ็ญกุศล ถวายบูรพาจารย์–อดีตสมภาร". ข่าวสด.
  2. "วัดประชาบำรุง". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.