วัดบ้านนาเทพธาราม

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดบ้านนาเทพธาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน 19 ไร่ 2 งาน มีที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ ปัจจุบันมี พระครูวินัยธร ยิ่งยง ธมฺมวโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

วัดบ้านนาเทพธาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบ้านนาเทพธาราม, วัดบ้านนา
ที่ตั้งตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระสามพี่น้อง
เจ้าอาวาสพระครูวินัยธร ยิ่งยง ธมฺมวโร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบ้านนาเทพธาราม หรือชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า วัดบ้านนา ตั้งเมื่อวัดเมื่อ พ.ศ. 2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492[1] มีนายอินทร์และนางพลัด จันทร์ประภา ถวายที่ดินให้จำนวน 14 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา ในการสร้างวัด

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นอาคารไม้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 กุฏิครึ่งตึกครึ่งไม้ 6 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถานสร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 หอระฆังกว้าง 1.5 เมตร สูง 6 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานประจำอุโบสถ พระสามพี่น้อง[2] ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โดยการรวบรวมเครื่องมีอการเกษตรที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านนา ที่ประกอบอาชีพการทำนาเป็นส่วนใหญ่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบ้านนาเทพธาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "80 ฉะเชิงเทรา". p. 81.
  3. "วัดบ้านนาเทพธาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.