วัดบางแก้ว (จังหวัดนครปฐม)

วัดในจังหวัดนครปฐม

วัดบางแก้ว เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันพระครูปฐมสรคุณ (พร ปภากโร) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส

วัดบางแก้ว
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูปฐมสรคุณ (พร ปภากโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบางแก้วตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2340 ซึ่งตรงกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่ยังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏแน่ชัด โดยวัดบางแก้วอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดไทร โดยอยู่กันคนละฝั่งคลองบางแก้วมีสะพานเชื่อมถึงกัน[1] วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2513 ด้านการศึกษา ทางวัดสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยพระครูศีลกันตาภรณ์และศิษยานุศิษย์ ได้สร้างถวายเมื่อ พ.ศ. 2538 ใช้เป็นสถานที่ศึกษา การจัดการเรียนการสอน แต่ในปัจจุบันได้ย้ายไปสอนที่วัดไทร เพราะมีจำนวนผู้เรียนน้อยลง[2]

อุโบสถวัดบางแก้ว ยังไม่มีการจารึกว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่อุโบสถสร้างด้วยศิลปะรัตนโกสินทร์ หน้าบันมีการตกแต่งลงลวดลายอย่างเรียบง่าย หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา หน้าบันมีการประดับด้วยลายไทย[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดบางแก้ว". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบางแก้ว". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "พระอุโบสถ วัดบางแก้ว". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.