วัดบางพลี สมุทรสาครแก้ไข

สภาพฐานะและที่ตั้งวัด 

                วัดบางพลี  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนนบางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่จำนวน ๑๘ ไร่ ๓ งาน ๒ ตารางวา วัดนี้ตั้งขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๙  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ 

ปูชนียวัตถุ 

                 วิหารหลังที่ ๑  เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต 

                วิหารหลังที่ ๒  เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อหงษ์ สุชาโต ติดกับหน้าอุโบสถ มีผู้นับถือมากมาย และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน  เมื่อถึงเทศกาลงานประจำปีของวัด  ได้มีประชาชนมาปิดทองกันเป็นประจำ แม้ในยามปกติ ยามทุกข์ร้อนต่าง ๆ ก็จุดธูปเทียนบอกกล่าวให้หลวงพ่อช่วยคลายทุกข์

ความเป็นมา             

                วัดบางพลีเดิมชื่อ “วัดบางพลีใหญ่” เมื่อครั้งโบราณประชาชนฝ่ายรามัญอยู่เมืองหงสาวดีเกิดเหตุมีความเดือดร้อน  จึงได้เดินทางมาด้วยความยากลำบากมาอยู่ในประเทศไทย ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารมานานแล้ว  ได้มาพักอาศัยตามหมู่บ้านนี้เวลานาน  ต่อมามีประชาชนมากขึ้น  จึงได้ปรึกษากันว่าสมควรจัดการตั้งวัดนี้ขึ้นได้แล้ว  มีผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายที่ดินเป็นจำนวน ๖ ไร่ ๓ งาน ให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙ ประมาณ ๑๗๙ ปีเศษมาแล้ว  มีเจ้าอาวาสปกครองที่วัดบางพลี  ผ่านมาเป็นจำนวน ๘ รูป ได้บูรณปฏิสังขรณ์มาตลอดเวลา  ต่อมาเจ้าอาวาสองค์ที่ ๙  ในปัจจุบันได้จัดการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์อาคารที่ชำรุดตลอดมา

o     ได้สร้างอุโบสถ ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓

o    ได้สร้างศาลาท่าน้ำ ๒ หลัง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

o    ได้บูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓

o    ได้สร้าง โรงเรียนประชาบาล ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

o    ได้สร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓

o    ได้รับเงินจากกรมการศาสนาเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท  ดำเนินการสร้างศาลาการเปรียญต่อเติมหลังเดิม เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓

o    ได้รับเงินจากกรมการศาสนาเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖

o    ได้สร้างหอฉัน หอสวดมนต์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 1 หลัง  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

o    ได้สร้างกุฏิสงฆ์ ลักษณะทรงไทยประยุกต์  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน ๙ หลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

o     ได้สร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเตาเผา จำนวน ๑ หลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓

o     ได้สร้างวิหารหลวงพ่อพระครูหงส์ สุชาโต  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ หลัง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕

o    ได้บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถไม้ทั้งหลัง  ได้ทำการรื้อไม้เก่าเสริมไม้ใหม่  พร้อมเปลี่ยนหลังคามุงกระเบื้องสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖

o    ได้สร้างหอกลาง หอระฆัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ หลัง  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘