วัดบัวหลวง (จังหวัดปทุมธานี)

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดบัวหลวง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา โฉนดเลขที่ 277 มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา โฉนดเลขที่ 369

วัดบัวหลวง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูสมุห์ พนา ถาวรธมฺโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบัวหลวงสร้างเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 เดิมมีนามว่า วัดปะโร่ง ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดบัวหลวง" เมื่อ พ.ศ. 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2463[1] เขตวิสุงคามสีมากว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2463 วัดได้ให้ทางราชการเปิดโรงเรียนในที่ดินของวัด

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีถนนโดยรอบวัด หน้าวัดอยู่ด้านทิศตะวันออกซึ่งมีคลองอ้อมผ่านด้านนี้ อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 6.5 เมตร ยาว 18 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง และตึก 1 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอระฆัง ปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 95 นิ้ว[2]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • พระอธิการนันท
  • พระอธิการป้อม
  • พระอธิการจำนงค์
  • พระอธิการถาวร ถาวโร
  • พระครูสมุห์ พนา ถาวรธมฺโม

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดบัวหลวง". พระสังฆาธิการ.
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 623.