นันเซ็นจิ

(เปลี่ยนทางจาก วัดนันเซ็น)

นันเซ็นจิ (ญี่ปุ่น: 南禅寺 โรมาจิNanzen-ji) หรือ เซ็นรินจิ (ญี่ปุ่น: 禅林寺 โรมาจิZenrin-ji) เป็นวัดพุทธลัทธิเซน ตั้งอยู่ในนครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในช่วงกลางยุคเฮอัง[1] ตามบัญชาของอดีตจักรพรรดิคาเมยามะ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1291 อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้ได้เคยถูกเพลิงไหม้เสียหายหลายครั้งในปี ค.ศ. 1393, 1447 และ 1467 และสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1597 ต่อมาในยุคเอโดะได้รับการขยายให้ใหญ่ขึ้น[2] วัดแห่งนี้เป็นสำนักใหญ่ของสำนักรินไซสาขานันเซ็นจิ

นันเซ็นจิ
南禅寺
Kyoto Nanzenji01s5s4272.jpg
ซัมมง ประตูหลักของนันเซ็นจิ
ข้อมูลทั่วไป
นามภูเขาซุยรีวซัง
นิกายเซน สำนักรินไซ
ศรัทธาต่อพระศรีศากยมุนีพุทธะ
สร้างเมื่อพ.ศ. 1834
ประเทศ ญี่ปุ่น
เว็บไซต์http://www.nanzen.net/english/index.html

ระเบียงภาพแก้ไข

ฮัตโต 
นันเซ็นอิง 
สวนโฮโจ 
ในฤดูใบไม้ร่วง 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  1. Ponsonby-Fane, Richard (1956). Kyoto: The Old Capital of Japan, 794-1869. p. 154.
  2. Martin, John and Phyllis (2013). Kyoto: a Cultural Guide. Tuttle Publishing. p. 177. ISBN 9781462908172.