วัดทรงธรรมวรวิหาร

วัดในจังหวัดสมุทรปราการ

วัดทรงธรรมวรวิหาร, แผ่ว์เหมิกแซม (ဘာမုက်သေံ) หรือ แผ่ว์พระครู (ဘာဖြခြူ) เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดในพุทธศาสนารามัญนิกาย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมการสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์ พระอุโบสถเป็นเครื่องไม้ฝายกกระดาน มีพระรามัญเจดีย์องค์ใหญ่ ศิลปะรามัญ พระวิหารก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกาทำด้วยไม้สัก ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง

วัดทรงธรรมวรวิหาร
Wat Song Tham Woraviharn 2.jpg
Map
ชื่อสามัญวัดทรงธรรมวรวิหาร, วัดทรงธรรม, แผ่ว์เหมิกแซม, แผ่ว์พระครู
ที่ตั้งเลขที่ 1200 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทพระอารามหลวง ชั้นโท
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2360 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ ซึ่งเป็นแม่กองสร้างเมืองนครเขื่อนขันธ์เพิ่มเติม สร้างป้อมเพชรหึงษ์ในบริเวณวัดทรงธรรม จากนั้นโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายวัดทรงธรรมมาอยู่ในกำแพงป้อม มีกุฏิเป็น 3 คณะ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ พระยาดำรงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี) รื้อกุฏิทั้ง 3 คณะ แล้วสร้างรวมเป็นหมู่เดียว ครั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อวัดทรงธรรมเป็น "วัดดำรงค์ราชธรรม" แต่ต่อมาเปลี่ยนชื่อกลับเป็น "วัดทรงธรรม" โดยไม่ปรากฏว่าเมื่อใด

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแก้ไข

ลักษณะสถาปัตยกรรม พระอุโบสถเป็นก่ออิฐ ฉาบปูน เสาพระอุโบสถเป็นเสากลมคู่ รับส่วนปีกของชานพระอุโบสถ มีเสา 56 ต้น พระเจดีย์องค์ใหญ่เป็นแบบรามัญอยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์องค์เล็กอยู่ที่ฐาน 4 องค์ เจดีย์องค์ใหญ่กว้าง 10 วา 2 ศอก สูงถึงยอดฉัตร 11 วา 3 ศอก เจดีย์องค์เล็ก กว้าง 5 ศอกสูง 3 วา 1 ศอก บรรจุพระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษไว้

พระประธานเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดทรงธรรมวรวิหาร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-01. สืบค้นเมื่อ 2009-12-27.