วัดถ้ำพระพุทธ

วัดถ้ำพระพุทธ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

วัดถ้ำพระพุทธ เดิมชื่อ วัดถ้ำพระ ตั้งอยู่ เลขที่ 5/1 บ้านถ้ำพระ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย มีที่ดินทั้งวัดเนื้อที่ 84 ไร่ 60 ตารางวา

เดิมมีพระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธรูปจำนวนมากอยู่ภายในถ้ำ

พ.ศ. 2374 สร้างวัดถ้ำพระพุทธ เดิมชื่อ วัดถ้ำพระเป็นถ้ำในภูเขาหินปูนและหินแกรนิต

พ.ศ. 2464 จึงได้เป็นชื่อวัดถ้ำพระ เป็น วัดถ้ำพุทธ

ภายในวัดถ้ำพระพุทธได้พบภาชนะดินเผา เปลือกหอย และกระดูกบางชิ้นส่วนปะปนอยู่ในเนื้อดิน

พ.ศ. 2550 มีพระสงฆ์จำพรรษา

อ้างอิงแก้ไข