วัดดอนทราย (จังหวัดราชบุรี)

วัดในจังหวัดราชบุรี

วัดดอนทราย ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดดอนทราย
ไฟล์:Watdonsai.jpg
วัดดอนทราย
แผนที่
ชื่อสามัญวัดดอนทราย
ที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านดอนทราย หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
พระพุทธรูปสำคัญพระประธานในอุโบสถหลังเก่า
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ

แก้

วัดดอนทราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2404 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2534 วิสุงคามสีมา กว้าง 52 เมตร ยาว 52 เมตร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 23 ไร่ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน

อาคารเสนาสนะ

แก้
 • อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
 • ศาลาการเปรียญ กว้าง 27 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 7 ห้อง
 • หอสวดมนต์ กว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารไม้ผลสมคอนกรีต
 • กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง และตึก 2 หลัง
 • วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารไม้ *ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปูชนียวัตถุ

แก้
 • พระประธานประจำอุโบสถ
 • พระเจดีย์เก่าแก่ 1 องค์

ลำดับเจ้าอาวาส

แก้
 • 1 พระบูเมือง
 • 2 พระเหมือน
 • 3 พระเพียน
 • 4 พระกันต์
 • 5 พระสั้น
 • 6 พระไหม้
 • 7 พระเป็น
 • 8 พระอูม
 • 9 พระย่อ
 • 10 พระบูแผน
 • 11 พระเฟื้อน

อ้างอิง

แก้