วัดชนะไชยศรี

วัดในจังหวัดสระแก้ว

วัดชนะไชยศรี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วัดชนะไชยศรี
แผนที่
ชื่อสามัญวัดชนะไชยศรี, วัดเกาะ
ที่ตั้งตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดชนะไชยศรี เดิมนั้นชาวบ้านเรียก วัดเกาะ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นหลังจากที่บรรพบุรุษของชาวไทยญ้ออพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณอำเภออรัญประเทศ[1] ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2471 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548[2]

อุโบสถสร้างขึ้นตามคติความเชื่อแบบไทยดั้งเดิม มีขนาดและสัดส่วนที่งดงาม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผา ซ้อน 2 ชั้น 2 ตับ มีการประดับเครื่องลำยองตามไทยประเพณี คือ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และงวงไอยรา บริเวณกลางสันหลังคาสัตตบริภัณฑ์ตามแบบศิลปะลาว ลายปูนปนรูปหม้อน้ำประดับลายดอกไม้ ด้านข้างเป็นลาดก้านขดขนาบข้างหม้อน้ำ[3]

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2499 อาจารย์เย็น เจ้าอาวาสสมัยนั้นได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของห้วยพรหมโหด แทนอุโบสถหลังเก่าที่ชำรุดจนไม่สามารถใช้ประกอบศาสนกิจได้ ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด หลังคาเครื่องไม้ทรงจั่วลดชั้น 2 ชั้น มุงกระเบื้องดินเผาซึ่งกล่าวกันว่าซื้อมาจากอาคารเก่าที่เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา มีชายคาปีกนกคลุมโดยรอบ บนกึ่งกลางสันหลังคามีสัตบริภัณฑ์หรือช่อฟ้าประดับลายไม้แกะสลัก ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน หล่อด้วยทองเหลือง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถได้รับอิทธิพลของศิลปะล้านนาหรือล้านช้าง ซุ้มเสมามีลักษณะเป็นซุ้มเสมาปูนปั้นมีลวดลายตกแต่งภายในมีใบเสมาหินประดิษฐานอยู่

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดชนะไชยศรี". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดชนะไชยศรี". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดชนะไชยศรี (วัดเกาะ)". แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ - สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.