วัดจากแดง

วัดในจังหวัดสมุทรปราการ

วัดจากแดง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือ พระราชวัชรบัณฑิต ในปัจจุบันทางวัดยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น มีหลักสูตรการศึกษาบาลีใหญ่ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดทำขึ้นเพื่อการค้นคว้าพระไตรปิฏก การเรียนพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี และการค้นคว้าคัมภีร์โบราณฉบับต่าง ๆ เป็นอาทิ[1]

วัดจากแดง
วัดจากแดง
แผนที่
ชื่อสามัญวัดจากแดง
ที่ตั้งหมู่ที่ 6 ซอยเพชรหึงษ์ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อหิน
เจ้าอาวาสพระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ป.ธ.6)
เว็บไซต์https://www.watchakdaeng.com
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2325 สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า จากแดน คือจากคนอพยพมาจากอยุธยา ต่อมาได้เพี้ยนเป็นจากแดง เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้วได้ขนานนามตามท้องที่ตั้งวัดสืบต่อมาจนปัจจุบัน วัดจากแดงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2330 เดิมมีคลองอยู่ข้างวัดแต่ต่อมาได้ถมคลองเป็นถนนชื่อ ถนนจากแดง[2]

อาคารเสนาสนะ แก้

วัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา แวดล้อมด้วยสวนมะพร้าว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตก ติดกับคลองจากแดง[3] ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 7.75 เมตร ยาว 23.55 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2401 บูรณะ พ.ศ. 2504 หน้าบันประดับด้วยถ้วยชามลายคราม กุฎีสงฆ์ จำนวน 3 หลังเป็นอาคาร ครี่งตึกครึ่งไม้ หอสวดมนต์ 2 ชั้น ศาลาการเปรียญกว้าง 10.45 เมตร ยาว 29 เมตร

ในวิหารมี หลวงพ่อหิน ซึ่งขุดพบบริเวณโบสถ์เก่า คาดว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2325 ในด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน[4]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • พระอธิการสุด
 • พระอธิการปั่น
 • พระอธิการมอม
 • พระอธิการเปลื้อง (พ.ศ. 2475–2480)
 • พระอธิการทองอยู่ (พ.ศ. 2481–2489)
 • พระอธิการบู่ (พ.ศ. 2490–2494)
 • พระอธิการทองคำ (พ.ศ. 2495–2502)
 • พระอธิการยุ้ย (พ.ศ. 2503–2508)
 • พระอธิการเผือก โสภิโต (พ.ศ. 2509–2520)
 • พระอธิการนิตย์ อภิญโท (พ.ศ. 2521–2522)
 • พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัครมหาบัณฑิต (พ.ศ. 2523–2562)
 • พระราชวัชรบัณฑิต (ธมฺมาลงฺกาโร) พ.ศ. 2563–ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

 1. "วัดจากแดง".
 2. "ประวัติวัด". หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ.
 3. "วัดจากแดง". ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าติ้ว.
 4. "หมู่บ้านวัดจากแดง หมู่ที่ 6". อบต. ทรงคนอง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-30. สืบค้นเมื่อ 2020-08-20.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้