วัดจันทน์ธาตุทาราม

วัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดจันทน์ธาตุทาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดจันทน์ธาตุทาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดจันทน์ธาตุทารามตั้งวัดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523[1]

ภายในวัดมีเจดีย์ปะการัง เชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า 1000 ปี[2] ประวัติการก่อสร้างไม่ปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โบราณสถานที่พบเป็นสถูปเจดีย์ตั้งอยู่บนยอดเขาธาตุซึ่งเป็นภูเขาดินขนาดเล็กวางตัวอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 85 เมตร อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตรมีคลองบ้านเนียนไหลผ่านทางทิศใต้

เจดีย์เป็นลักษณะทรงกลมแบบลังกา ประกอบด้วยฐานเขียงสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่กลมและองค์ระฆังทรงกลมชั้นบัลลังก์และส่วนยอดหักหายไป องค์ระฆังทางด้านทิศใต้ถูกขุดเจาะเสียหาย โครงสร้างทางทิศเหนือแตกร้าว โครงสร้างเจดีย์ก่อด้วยอิฐเป็นแกนข้างในแล้วใช้หินปะการังที่ตัดแต่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อประกบด้านนอกไม่มีวัสถุสอประสาน นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปหินทรายสีแดงชำรุด 2 องค์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 40 และ 50 เซนติเมตร จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช แต่คงสร้างในราวสมัยอยุธยาโดยวิเคราะห์จากพระพุทธรูปหินทรายแดงซึ่งเป็นศิลปะอยุธยา[3]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดจันทน์ธาตุทาราม". พระสังฆาธิการ.
  2. "เจดีย์ปะการัง". สำนักงานเทศบาลตำบลขนอม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-04. สืบค้นเมื่อ 2022-05-09.
  3. "เจดีย์ปะการังวัดจันทน์ธาตุทาราม(เจดีย์เขาธาตุ)". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.