วอลเลย์บอลในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 1970

วอลเลย์บอลในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 1970 จัดขึ้นที่เมืองตูริน, ประเทศอิตาลี

สรุปการแข่งขันแก้ไข

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
วอลเลย์บอลชาย   อิตาลี   สหภาพโซเวียต   เกาหลีใต้
วอลเลย์บอลหญิง   สหภาพโซเวียต   ญี่ปุ่น   บัลแกเรีย

อ้างอิงแก้ไข