กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 1970

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 1971 (อังกฤษ: 1971 Summer Universiade) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 6 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่ตูริน อิตาลี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน พ.ศ. 2514

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 6
เมืองเจ้าภาพตูริน อิตาลี
พิธีเปิด26 สิงหาคม พ.ศ. 2514
พิธีปิด6 กันยายน พ.ศ. 2514
สนามกีฬาหลักสตาดีโอโอลิมปีโกโตริโน

สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

คำขวัญแก้ไข

สัตว์นำโชคแก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

การวิ่งคบเพลิงแก้ไข

สนามแข่งขันแก้ไข

ชนิดกีฬาที่แข่งขันแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก
อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   สหภาพโซเวียต 26 17 15 58
2   สหรัฐ 22 18 11 51
3   เยอรมนีตะวันออก 8 3 4 15
4   อิตาลี 4 4 6 14
5   ญี่ปุ่น 3 7 5 15
6   ฮังการี 3 6 6 15
7   เยอรมนีตะวันตก 3 6 4 13
8   สหราชอาณาจักร 3 4 7 14
9   โปแลนด์ 3 1 5 9
10   ยูโกสลาเวีย 3 1 1 5

อ้างอิงแก้ไข