วงกลมใหญ่ เป็นวงกลมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะวาดได้บนทรงกลม และเมื่อลากบนทรงกลมแล้วจะแบ่งทรงกลมออกเป็นสองซีกเท่ากัน ปกติแล้วเส้นวงกลมใหญ่จะลากผ่านพื้นที่ ๆ เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม เส้นวงกลมใหญ่จะมีความยาวเท่ากับเส้นรอบวงของทรงกลมนั้น หากวงกลมนั้นไม่ได้ลากผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลม วงกลมนั้นจะเรียกว่า วงกลมเล็ก

เส้นวงกลมใหญ่จะแบ่งทรงกลมออกเป็นครึ่งทรงกลมสองซีกเท่ากัน

ปกติเส้นวงกลมใหญ่จะลากผ่านคู่จุดที่มีระยะห่างจากกันมากที่สุดบนพื้นผิวทรงกลม หากลากเส้นผ่านจุดคู่เล็งยันของทรงกลมจะสามารถสร้างเส้นทรงกลมใหญ่ได้หลายวง

ตัวอย่าง แก้

ตัวอย่างของเส้นวงกลมใหญ่คือ เส้นศูนย์สูตร และลองจิจูดที่เป็นคู่ตรงข้ามกัน (เช่น เส้นเมริเดียนแรกกับเส้นเมริเดียนที่ 180 องศา) นอกเหนือจากนี้คือเส้นที่แบ่งซีกโลกแผ่นดินและมหาสมุทร วงกลมใหญ่บนโลกจะแบ่งโลกออกเป็นสองซีก

แหล่งข้อมูลอื่น แก้