ลีจีรัน (อังกฤษ: Yi Ji-ran,1331-1402) ทรงเป็นแม่ทัพคนสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้ร่วมตั้งราชวงศ์โชซอนเป็นพระเชษฐาร่วมพระราชมารดาเดียวกันกับ พระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์โชซอน

ลีจีรัน
ประสูติค.ศ. 1331
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 1402
พระราชบิดาฮวานโจ
พระราชมารดาอึยฮเย

องค์ชายลีจีรัน ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1331 เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าฮวันโจ หรือ ลีจาซุน ขุนศึกในสมัย ราชวงศ์โครยอ

ในปี ค.ศ. 1392 พระองค์ได้ร่วมมือกับ ลีบังวอน (พระเจ้าแทจง ในเวลาต่อมา) พระนัดดาและขุนนางคนอื่นๆเช่น โจจุน,ยุนโซจอง,นัมอึน ฯลฯ ปลด พระเจ้าคงยาง ลงจากราชบัลลังก์และโค่นล้ม ราชวงศ์โครยอได้สำเร็จพร้อมกับสถาปนาลีซองกเย ขึ้นเป็นพระเจ้าแทโจ

องค์ชายลีจีรัน สิ้นพระชนม์เมื่อปี ค.ศ. 1402 ขณะพระชนม์ได้ 71 พรรษา