ลิงก์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลิงก์ อาจหมายถึง

ในความหมายภาษาอังกฤษ

ลิงก์ (อังกฤษ: link หรือ links) อาจหมายถึง

ในวิกิพีเดีย
  • วิกิลิงก์ คือ ไฮเปอร์ลิงก์ ที่เชื่อมโยงระหว่างข้อมูลในวิกิพีเดีย
  • ลิงก์ข้ามภาษา คือไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงวิกิพีเดียที่มีเนื้อหาเดียวกัน แต่คนภาษาต่างกัน
  • ลิงก์ข้ามโครงการ คือไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงวิกิพีเดียกับโครงการอื่น ในภาษาเดียวกัน
  • อินเตอร์วิกิลิงก์ คือไฮเปอร์ลิงก์ที่เชื่อมโยงข้อมูลในวิกิพีเดียกับข้อมูลในเครือวิกิพีเดียอื่น ที่อยู่ต่างฐานข้อมูล
สะกดผิดจาก

ดูเพิ่ม

แก้