ลิงค์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ลิงค์ หรือ ลึงค์ (สันสกฤต: लिङ्गं liṅgaṃ แปลว่า เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เพศ องคชาติ การอนุมาน คัพภะที่ก่อเกิดลูกหลานชั่วนิรันดร์[1][2]) อาจหมายถึง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข