วิกิพีเดีย:อินเตอร์วิกิ

คำว่า อินเตอร์วิกิ (interwiki) ในโครงการของวิกิมีเดีย โดยทั่วไป หมายถึงจุดเชื่อมโยงที่เชื่อมไปยังวิกิอื่น, แต่โดยรายละเอียด อาจมีได้หลายความหมาย ตามขอบเขตของการเชื่อมโยง :

  • ลิงก์ข้ามโครงการ / ลิงก์อินเตอร์วิกิ (interwiki link) คือจุดเชื่อมโยงระหว่างวิกิใด ๆ
    • ลิงก์อินเตอร์มีเดียวิกิ (intermediawiki link) เป็นลิงก์ข้ามโครงการประเภทพิเศษ คือ เชื่อมโยงระหว่างโครงการของวิกิมีเดีย
  • ลิงก์ข้ามภาษา (interlanguage link) คือจุดเชื่อมโยงระหว่างภาษาต่าง ๆ ของบทความที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ที่อยู่ภายในโครงการเดียวกัน