ลาซารัสแห่งเบธานี

ระวังสับสนกับ ลาซารัส

นักบุญลาซารัสแห่งเบทธานี หรือ นักบุญลาซารัส (อังกฤษ: Lazarus of Bethany หรือ Lazarus of the Four เป็นบุคคลควรเอาแบบอย่างเป็นคนดี รักผู้อื่น

นักบุญในศาสนาคริสต์
ลาซารัสแห่งเบทธานี
Lazarus of Bethany
Michelangelo Caravaggio 006.jpg
ชุบชีวิตลาซารัส” () โดย คาราวัจโจ
วันเกิด ?
นิกาย นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์

นิกายโอเรียนทัลออร์โธด็อกซ์
นิกายโรมันคาทอลิก
นิกายอังกลิคัน
นิกายลูเธอรัน

วันประกาศ 17 ธันวาคม
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

Days) เป็นนักบุญในคริสต์ศาสนาเป็นหัวเรื่องของปาฏิหาริย์อันสำคัญที่ทรงปฏิบัติโดยพระเยซูในพระวรสารนักบุญจอห์นที่กล่าวว่าพระเยซูทรงชุบชีวิตของนักบุญลาซารัสสี่วันหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ และ นิกายโรมันคาทอลิก บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับการชุบชีวิตที่ต่างกัน

ชื่อ "Lazarus" มาจากภาษาฮิบรู "אלעזר" (Elʿāzār) ที่แปลว่า "พระเจ้าทรงช่วย" และเป็นชื่อที่ให้แก่บุคคลที่สองในพระคัมภีร์ไบเบิลในเรื่อง Lazarus and Dives ในพระวรสารนักบุญลูค[1]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข