ลัทธิชาตินิยมไอร์แลนด์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลัทธิชาตินิยมไอร์แลนด์ (อังกฤษ: Irish nationalism) เป็นลัทธิชาตินิยมซึ่งยืนยันว่าไอร์แลนด์เป็นประเทศชาติ ซึ่งลัทธิได้มีมาตั้งแต่สมัยการแบ่งประเทศไอร์แลนด์

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

  • Bruce Nelson, Irish Nationalists and the Making of the Irish Race. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข