ฤๅษีวาสุเทพ หรือ พระสุเทวฤาษี มีเรื่องราวอยู่ในตำนานว่าเป็นผู้สร้างเมืองหลายเมืองในบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง เช่นเมืองหริภุญไชยหรือลำพูน รวมถึงชื่อดอยสุเทพมาจากฤๅษีวาสุเทพ[1]

ในพระราชประวัติพระนางจามเทวีในจามเทวีวงศ์ ระบุว่าฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้พบ "หญิงวี" ในดอกบัว ใช้วีรองรับเด็กสตรีนั้นขึ้นมาชุบเลี้ยง คือ พระนางจามเทวี แล้วส่งไปเป็นพระชายาของพระราชโอรสพระเจ้ากรุงละโว้ นักวิชาการเชื่อว่าฤๅษีวาสุเทพเป็นนักพรตชาวอินเดีย แต่ชาวพื้นเมืองเชียงใหม่–ลำพูน เชื่อว่าเป็นชาวลัวะ[2]

ในตำนานปู่แสะย่าแสะมีปรากฏทั้งในเอกสารโบราณ เช่นตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเชียงใหม่ปางเดิม และธรรมตำนานวัดนันทาราม ปรากฏชื่อพระสุเทวฤาษี ตามตำนานกล่าวว่าเป็นลูกชายปู่แสะย่าแสะ[3]

อ้างอิง

แก้
  1. สุรพล ดำริห์กุล. "โบราณสถานสันกู่ ดอยปุย: พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระฤาษีวาสุเทพ ?". วารสารวิจิตรศิลป์.
  2. "พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรี ศรีหริภุญไชย". วัฒนธรรม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-27. สืบค้นเมื่อ 2022-07-21.
  3. อาสา อำภา. "ปู่แสะย่าแสะ กับประเพณีเลี้ยงผีเมืองเชียงใหม่".