ร่องสไปรัล, ร่องเรเดียล หรือ ร่องมัสคิวโลสไปรัล (อังกฤษ: Spiral groove; Radial sulcus; musculospiral groove) เป็นร่องที่อยู่ตรงกลางของขอบด้านข้างของกระดูกต้นแขน (humerus) มีลักษณะกว้าง ตื้น วิ่งในแนวเฉียง เป็นร่องสำหรับเส้นประสาทเรเดียล (radial nerve)

ร่องสไปรัล หรือ ร่องเรเดียล
(Spiral groove or Radial sulcus)
Gray208.png
มุมมองด้านหลังของกระดูกต้นแขนด้านซ้าย (ร่องสไปรัลอยู่ตรงกลางภาพ)
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินsulcus nervi radialis
TA98A02.4.04.014
TA21197
FMA23417
ศัพท์ทางกายวิภาคของกระดูก

ดูเพิ่มแก้ไข

ภาพอื่นๆแก้ไข