มาตรดัชนีหักเห

(เปลี่ยนทางจาก รีเฟรกโตมีเตอร์)

มาตรดัชนีหักเห (อังกฤษ: Refractometer) เป็นเครื่องมือวัดความเค็มของน้ำโดยใช้ดัชนีหักเหแสงของน้ำ คลื่นแสงที่ผ่านฟิล์มบางของน้ำจะหักเหหรือเลี้ยวเบนโดยน้ำ ปริมาณของการหักเหเรียกดัชนีการหักเห ขึ้นกับปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในน้ำ ความเค็มสูง ดัชนีการหักเหจะสูงด้วย รีเฟรกโตมีเตอร์ประกอบด้วยปริซึมอยู่ที่ปลายของท่อที่มีเลนส์

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้