รายพระนามผู้ปกครองมอลเดเวีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายพระนามแก้ไข

เจ้าชายแห่งมอลเดเวียแก้ไข

ราชวงศ์ดรากอสแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล หมายเหตุ
  ดรากอส ราว 1347 ราว 1354 ได้รับการอธิบายเป็นประมุขพระองค์แรก ๆ ของมอลเดเวีย เขาถูกส่งมาในนามของพระเจ้าหลุยส์ที่ 1 แห่งฮังการี to establish a line of defense against the Golden Horde, where he ruled.
ซาส c. 1354 c. 1363 พระราชโอรสในดรากอส
บาลก์ c. c. พระราชโอรสในซาส

ราชวงศ์บอกดาน-มูสาตแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล พระชายา หมายเหตุ
  บอกดานที่ 1 ผู้สถาปนา c. 1359 1367 มาเรีย
3 พระองค์
ถอดซาสออกจากราชสมบัติ
เปตรูที่ 1 1367 กรกฎาคม 1368 มิได้อภิเษกสมรส พระราชนัดดาในบอกดานที่ 1 [1]
  แลทซู กรกฎาคม 1368 1375 อันนา
ก่อน 1372
1 พระองค์
พระราชโอรสในบอกดานที่ 1 , ถอดเปตรูที่ 1จากราชสมบัติ [1]
  เปตรูที่ 2 มูสาต 1375 ธันวาคม 1391 โซเฟียแห่งลิทัวเนีย
1387
ไร้รัชทายาท

โอลก้าแห่งวอร์ซอ
1388
ไร้รัชทายาท
พระโอรสในคอสเทีย
  โรแมนที่ 1 ธันวาคม 1391 มีนาคม 1394 อะนัสตะเซีย
3 พระองค์
พระโอรสในคอสเทีย
  สเตฟานที่ 1 มีนาคม 1394 28 พฤศจิกายน 1399 มิได้อภิเษกสมรส‘’ พระราชโอรสในโรแมนที่ 1
ลูกา (จอร์จที่ 1) 28 พฤศจิกายน 1399 29 มิถุนายน 1400 มิได้อภิเษกสมรส พระราชโอรสในโรแมนที่ 1, deposed by intervention of Mircea I of Wallachia
  อเล็กซานดรูที่ 1 ผู้ดีงาม 29 มิถุนายน 1400 1 มกราคม 1432 มาร์กาเรตาแห่งโลซองคส์
1394
2 พระองค์

อันนา เนอักซาแห่งโปดอลสก์
1405
3 พระองค์

รินกาลาแห่งลิทัวเนีย
1419
(ทรงหย่า 13 ธันวาคม 1421)
ไร้รัชทายาท

มารีนา บราตุล
1421
3 พระองค์
พระราชโอรสในโรแมนที่ 1, installed by Mircea I of Wallachia
อิเลียสที่ 1 1 มกราคม 1432 ตุลาคม 1433 มาเรีย โอชานกีแห่งลิทัวเนีย
23 ตุลาคม 1425
3 พระองค์
พระราชโอรสในอเล็กซานดรูผู้ดีงาม; รัชสมัยแรก
สเตฟานที่ 2 ตุลาคม 1433 4 สิงหาคม 1435 มิได้อภิเษกสมรส พระราชโอรสนอกกฎหมายในอเล็กซานดรูผู้ดีงาม; รัชสมัยแรก (ยังคงปกครองโดยพฤตินัยถึง กันยายน 1434)
อิเลียสที่ 1 4 สิงหาคม 1435 พฤษภาคม 1443 มาเรีย โอลชานกีแห่งลิทัวเนีย
23 ตุลาคม 1425
3 พระองค์
รัชสมัยที่ 2, ทรงราชย์ร่วมกับสเตฟานที่ 2
สเตฟานที่ 2 4 สิงหาคม 1435 13 กรกฎาคม 1447 มิได้อภิเษกสมรส รัชสมัยที่ 2, 4 สิงหาคม 1435 – พฤษภาคม 1443 ทรงราชย์ร่วมกับอิลเลียส; พฤษภาคม 1444–1445 ทรงราชย์ร่วมกับเปตรูที่ 3
เปตรูที่ 3 พฤษภาคม 1444 1445 พระขนิษฐาในยาโนส ฮุนยาดี
ก่อน 1445
ไร้รัชทายาท
รัชสมัยแรก, ทรงราชย์ร่วมกับสเตฟานที่ 2
โรแมนที่ 2 13 กรกฎาคม 1447 22 สิงหาคม 1447 มิได้อภิเษกสมรส พระราชโอรสในอิลเลียส; รัชสมัยแรก
เปตรูที่ 3 22 สิงหาคม 1447 23 ธันวาคม 1447 พระขนิษฐาใน ยาโนส ฮุนยาดี
ก่อน 1445
ไร้รัชทายาท
รัชสมัยที่ 2
โรแมนที่ 2 23 ธันวาคม 1447 ระหว่าง 23 กุมภาพันธ์ และ 5 เมษายน 1448 มิได้อภิเษกสมรส‘’ รัชสมัยที่ 2
เปตรูที่ 3 5 April 1448 10 ตุลาคม 1448 พระขนิษฐาใน ยาโนส ฮุนยาดี
ก่อน 1445
ไร้รัชทายาท
รัชสมัยที่ 3
Csupor de Monoszló
(มิใช่ขัติยวงศ์)
10 ตุลาคม 1448 ธันวาคม 1448 ไม่ปรากฏนาม Non-dynastic. Born in Croatia, he was a Hungarian nobleman, commander of troops of John Hunyadi. He was sent in support of Petru III to depose his brother Roman, but Petru died suddenly two months later. Csupor ascended at the throne. His name, literally Tub Voivode was mentioned by Grigore Ureche.
อเล็กซานดรูที่ 2 ธันวาคม 1448 12 มกราคม 1449 มิได้อภิเษกสมรส พระราชโอรสในอิลเลียสที่ 1; รัชสมัยแรก
  บอกดานที่ 2 12 มกราคม 1449 15 ตุลาคม 1451 โอลเทีย
ก่อน 1433
6 พระองค์
พระภาติยะในอเล็กซานดรูผู้ดีงาม.
  เปตรูที่ 4 อารอน 15 ตุลาคม 1451 24 กุมภาพันธ์ 1452 ไม่ปรากฏ
ก่อน 1455
1 พระองค์
illegitimate son of Alexandru the Good; รัชสมัยแรก
อเล็กซานดรูที่ 2 24 กุมภาพันธ์ 1452 22 สิงหาคม 1454 มิได้อภิเษกสมรส รัชสมัยที่ 2
  เปตรูที่ 4 อารอน 22 สิงหาคม 1454 ระหว่าง 8 ธันวาคม 1454 และ 8 กุมภาพันธ์ 1455 ไม่ปรากฏนาม
ก่อน 1455
1 พระองค์
รัชสมัยที่ 2
อเล็กซานดรูที่ 2 8 กุมภาพันธ์ 1455 25 มีนาคม 1455 มิได้อภิเษกสมรส รัชสมัยที่ 3
  เปตรูที่ 4 อารอน 25 มีนาคม 1455 12 เมษายน 1457 ไม่ปรากฏนาม‘’
before 1455
1 พระองค์
รัชสมัยที่ 3
  สเตฟานที่ 3 มหาราช 12 เมษายน 1457 2 กรกฎาคม 1504 ยูโดเกีย โอเลลคอฟนาแห่งลิทัวเนีย
5 กรกฎาคม 1463
ซูเซอาวา
3 พระองค์

มาเรีย อาซานินา พาไลโอโลจินาแห่งโกเทีย
14 กันยายน 1472
ซูเซอาวา
4 พระองค์

มาเรีย วอยชิตาแห่งวอลลาเชีย
1478
3 พระองค์
Son of Bogdan II. In his reign Moldavia reaches its zenith.
  บอกดานที่ 3 ราชาตาเดียว 2 กรกฎาคม 1504 22 เมษายน 1517 อะนัสตะเซีย
1510
ไร้รัชทายาท

รูซานดราแห่งวัลลาเชีย
21 กรกฎาคม 1513
ไร้รัชทายาท
พระราชโอรสใน สเตฟานที่ 3 มหาราช;
ลูกา อาร์บอเร
(สำเร็จราชการ)
22 เมษายน 1517 1523 ไม่ปรากฏนาม Gatekeeper of Suceava. Regent in the name of Stefan IV.
  สเตฟานที่ 4 ผู้เยาว์ 1523 14 มกราคม 1527 สตานาแห่งวอลลาเชีย
1524
ไร้รัชทายาท
Son of Bogdan III; also called Ștefăniță until 1523 under the regency of Luca Arbore, Gatekeeper of Suceava
  เปตรูที่ 5 ราเรส 14 มกราคม 1527 14 กันยายน 1538 มาเรีย
ก่อน 1529
4 พระองค์

เอเลนาแห่งเซอร์เบีย
1530
4 พระองค์
พระราชโอรสนอกกฎหมายในสเตฟานมหาราช, รัชสมัยแรก
สเตฟานที่ 5 ลาคุสตา 21 กันยายน 1538 20 ธันวาคม 1540 ชิอาจนา
ก่อน 1540
2 พระองค์
พระราชนัดดาใน สเตฟานมหาราช
อเล็กซานดรูที่ 3 ราชาปีศาจ 21 ธันวาคม 1540 9 หรือ 16 กุมภาพันธ์ 1541 ’’ มิได้อภิเษกสมรส‘’ พระราชโอรสในบอกดานที่ 3
  เปตรูที่ 5 ราเรส 9 or 16 กุมภาพันธ์ 1541 2 or 3 กันยายน 1546 มาเรีย
ก่อน 1529
4 พระองค์

เอเลนาแห่งเซอร์เบีย
1530
4 พระองค์
รัชสมัยที่ 2
  อิลเลียสที่ 2 ราเรส 2 หรือ 3 กันยายน 1546 30 พฤษภาคม 1551 มิได้อภิเษกสมรส‘’ 1st son of Petru Rareș
  สเตฟานที่ 6 ราเรส 30 พฤษภาคม 1551 1 กันยายน 1552 มิได้อภิเษกสมรส‘’ 2nd son of Petru Rareș
ยอนที่ 1 โจลเดอา ระหว่าง 4 และ 12 กันยายน 1552 ระหว่าง 4 และ 12 กันยายน 1552 มิได้อภิเษกสมรส‘’ มิใช่ขัติยวงศ์. ปกครองสองหรือสามวันใน1552.
  อเล็กซานดรูที่ 4 ลาปุสเนอานู ระหว่าง 4 และ 12 กันยายน 1552 30 พฤศจิกายน 1561 Ruxandra of Moldavia
มกราคม 1556
fourteen children
Son of Bogdan III, brother of Ștefan IV; รัชสมัยแรก
  ยอนที่ 2 ยาคอบ เฮอราคลิด
(Jacob Heraclides)
18 พฤศจิกายน 1561 9 พฤศจิกายน 1563 A illegitimate daughter of Mircea IV of Wallachia
no children
The Despot Vodă, non-dynastic.
สเตฟานที่ 7 ทอมซา 9 สิงหาคม 1563 ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์และ 10 มีนาคม 1564 ไม่ปรากฏนาม‘’
อย่างน้อย 2 พระองค์
มิใช่ขัติยวงศ์
  อเล็กซานดรูที่ 4 ลาปุสเนอานู ระหว่าว 20 กุมภาพันธ์และ10 มีนาคม 1564 9 มีนาคม 1568 Ruxandra of Moldavia
มกราคม 1556
fourteen children
Restored to the throne.
  Ruxandra of Moldavia
(regent)
9 มีนาคม 1568 พฤศจิกายน 1570 Alexandru IV Lăpușneanu
มกราคม 1556
fourteen children
Widow of Alexander IV. Regent on behalf of her son.
  บอกดานที่ 4 พฤศจิกายน 1570 15 กุมภาพันธ์ 1572 A princess from the Paniczewsk family
1571
one child
Son of Alexandru Lăpușneanu
  ยอนที่ 3 ผู้โหดร้าย 15 กุมภาพันธ์ 1572 11 มิถุนายน 1574 Maria Semionovna of Rostov
1552
มอสโคว์
2 พระองค์
Son of Ștefan IV; also called cel Viteaz) (the Brave)

ราชวงศ์บาซารับ (สายดรากุเลสติ ) และ ราชวงศ์บอกดาน-มูสาตแก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นสุดรัชกาล ราชวงศ์ Remarks
  เปตรูที่ 6 ผู้ขาเสีย 1574 1577 ดรากุเลสติ รัชสมัยแรก
  ยอนที่ 4 โพทโคอาวา พฤศจิกายน 1577 ธันวาคม 1577 Hetman, also called Ivan Pidkova, Nicoară Potcoavă or Ivan Sarpega. Non-dynastic.
  เปตรูที่ 6 ผู้ขาเสีย 1578 1579 ดรากุเลสติ รัชสมัยที่ 2
ยอนที่ 5 ซาซุล 1579 1582 บอกดาน-มูสาต illegitimate son of Petru Rareș
  เปตรูที่ 6 ผู้ขาเสีย 1582 1591 ดรากุเลสติ รัชสมัยที่ 3
อารอนที่ 1 ทรราชย์ 1591 1592 บอกดาน-มูสาต son of Alexandru Lăpușneanu; รัชสมัยแรก
อเล็กซานดรูที่ 5 ผู้กระทำผิด 1592 1592 บอกดาน-มูสาต son of Bogdan IV; also ruled Wallachia (1592–1593)
เปตรูที่ 7 คาซากุล 1592 1592 บอกดาน-มูสาต son of Alexandru IV Lăpușneanu
อารอนที่ 1 ทรราชย์ 1592 1595 บอกดาน-มูสาต รัชสมัยที่ 2
  Ștefan VIII Răzvan 1595 1595

ราชวงศ์บาซารับ (สายดรากุเลสติ) และ โมวิเลสติแก้ไข

Portrait Ruler Began Ended Family Remarks
  เยเรเมีย โมวิลา 1595 1600 โมวิเลสติ grandson of Petru Rareș; 1st rule
  มิไฮที่ 1 วิเตซุบ
(ไมเคิลผู้กล้าหาญ)
1600 1600 ดรากุเลสติ ปกครอง วอลลาเคีย (1593–1600)และทรานซิลเวเนีย (1599–1600)
  เยเรเมีย โมวิลา 1600 1606 โมวิเลสติ รัชสมัยที่ 2
  ซีเมียน โมวิลา 1606 1607 โมวิเลสติ] brother of Iremia Movilă
มิไฮที่ 2 โมวิลา 1607 1607 โมวิเลสติ son of Ieremia Movilă; รัชสมัยแรก
คอนสแตนตินที่ 1 โมวิลา 1607 1607 โมวิเลสติ son of Ieremia Movilă; under the regency of his mother Elzbieta Csomortany de Losoncz; รัชสมัยแรก
มิไฮที่ 2 โมวิลา 1607 1607 โมวิเลสติ รัชสมัยที่ 2
คอนสแตนตินที่ 1 โมวิลา 1607 1611 โมวิเลสติ under the regency of his mother; รัชสมัยที่ 2
  สเตฟานที่ 9 ทอมซา 1611 1615 รัชสมัยแรก
อเล็กซานดรูที่ 6 โมวิลา 1615 1616 โมวิเลสติ
  ราดู มีห์เนีย 1616 1619 ดรากุเลสติ รัชสมัยแรก
  กาสปาร์ กราซีอานี 1619 1620

หลายราชวงศ์แก้ไข

พระรูป พระนาม เริ่มรัชกาล สิ้นรัชกาล ตระกูล หมายเหตุ
อเล็กซานดรูที่ 7 อีเลียส 1620 1621 บอกดาน-มูสาต nephew of Petru VI, Aron Tiranul and Bogdan IV; 1st rule
  สเตฟานที่ 9 ทอมซา 1621 1623 รัชสมัยที่ 2
  ราดู มีห์เนีย 1623 1626 ดรากุเลสติ รัชสมัยที่ 2
  Miron Barnovschi-Movilă 1626 1629 โมวิเลสติ รัชสมัยแรก
อเล็กซานดรูที่ 8 โคโคนุล
(อเล็กซานเดอร์ ยุวกษัตริย์)
1626 1629 ดรากุเลสติ รัชสมัยแรก
โมอิเซ โมวิลา 1630 1631 โมวิเลสติ รัชสมัยแรก
อเล็กซานดรูที่ 7 อีเลียส 1631 1633 บอกดาน-มูสาต รัชสมัยที่ 2
  Miron Barnovschi-Movilă 1633 1633 โมวิเลสติ รัชสมัยที่ 2
โมอิเซ โมวิลา 1633 1634 โมวิเลสติ รัชสมัยที่ 2
  วาซิล ลูปู 1634 1653 ลูปู รัชสมัยแรก
  จอร์จที่ 2 สเตฟาน 1653 1653 รัชสมัยแรก
  วาซิล ลูปู 1653 1653 ลูปู รัชสมัยที่ 2
  จอร์จที่ 2 สเตฟาน 1653 1658 รัชสมัยที่ 2
  จอร์จที่ 3 จิกา 1658 1659 จิกา
คอนสแตนติน เซอร์บาน 1659 1659 รัชสมัยแรก
  สเตฟานที่ 10 ลูปู 1659 1661 also called Papură-Vodă (Bullrush Voivode); รัชสมัยแรก
  คอนสแตนติน เซอร์บาน 1661 1661 รัชสมัยที่ 2
  สเตฟานที่ 10 ลูปู 1659 1661 รัชสมัยที่ 2
ยุสทราที ดาบิจา 1661 1665
  จอร์จที่ 4 ดูกา 1665 1666 ดูกา รัชสมัยแรก
  อิเลียสที่ 3 อเล็กซานดรู 1666 1668 บอกดาน-มูสาต ประมุขในราชวงศ์บอกดาน-มูสาตที่ปกครองมอลเดเวีย; พระราชโอรสในอเล็กซานดรูที่ 7
  จอร์จที่ 4 ดูกา 1668 1672 ดูกา รัชสมัยที่ 2
สเตฟานที่ 11 เปตริเซซู 1672 1673 เปตริเซซู รัชสมัยแรก
ดูมิทราสกู คันตาคูซิโน 1673 1673 คันตาคูแซน รัชสมัยแรก
สเตฟานที่ 11 เปตริเซซู 1673 1674 เปตริเซซู รัชสมัยที่ 2
ดูมิทราสกู คันตาคูซิโน 1674 1675 คันตาคูแซน รัชสมัยที่ 2
  อันโตนี รูเซต 1675 1678 โรเซตติ
  จอร์จที่ 4 ดูกา 1678 1683 ดูกา รัชสมัยที่ 4
สเตฟานที่ 11 เปตริเซซู 1683 1684 รัชสมัยที่ 3
ดูมิทราสกู คันตาคูซิโน 1684 1685 Cantacuzene รัชสมัยที่ 3
  คอนสแตนติน คันเตมีร์ 1685 1693 คันเตมิเรสติ
  ดิมิทรี คันเตมีร์ 1693 1693 คันเตมิเรสติ 1st rule; deposed by Ottomans
คอนสแตนติน ดูกา 1693 1695 ดูกา 1st rule
  อันติโอ คันเตมีร์ 1695 1700 คันเตมิเรสติ 1st rule
คอนสแตนติน ดูกา 1700 1703 ดูกา 2nd rule
มุขมนตรี
ยอน บูฮุส
1703 1703 1st term
  มิไฮที่ 3 ราโกวิตา 1703 1705 ราโกวิตา 1st rule
  อันติโอ คันเตมีร์ 1705 1707 คันเตมิเรสติ 2nd rule
  มิไฮที่ 3 ราโกวิตา 1707 1709 ราโกวิตา 2nd rule
มุขมนตรี
ยอน บูฮุส
1709 1710 2nd term
  นิโคเล มาฟโรคอร์ดาต 1709 1710 มาฟโรคอร์ดาโต 1st rule
  ดีมีทรี คันเตมีร์ 1710 1711 คันเตมิเรสติ 2nd rule

พานาริโอต (1711–1821)แก้ไข

Portrait Ruler Began Ended Family Remarks
ผู้ว่าการ
ลูปู คอสตาชี
1711 1711
  ยอนที่ 1 มาฟโรคอร์ดาต 1711 1711 มาฟโรคอร์ดาโต
  นิโคเล มาฟโรคอร์ดาต 1711 1715 มาฟโรคอร์ดาโต 2nd rule
  มิไฮที่ 3 ราโกวิตา 1715 1726 ราโกวิตา 3rd rule
  กริกอร์ที่ 2 จิกา 1726 1733 จิกา 1st rule
  คอนสแตนติน มาฟโรคอร์ดาต 1733 1735 มาฟโรคอร์ดาโต 1st rule
  กริกอร์ที่ 2 จิกา 1735 1739 จิกา 2nd rule
ภายใต้รัสเซีย 1739 1739 สงครามรัสเซีย ออสเตรีย ตุรกี (1735–1739)
  Beth Gait 1739 1741 จิกา 3rd rule
  คอนสแตนติน มาฟโรคอร์ดาต 1741 1743 มาฟโรคอร์ดาโต 2nd rule
ยอนที่ 2 มาฟโรคอร์ดาต 1743 1747 มาฟโรคอร์ดาโต son of Nicolae Mavrocordat and brother to Constantin Mavrocordat
  กริกอร์ที่ 2 จิกา 1747 1748 จิกา 4th rule
  คอนสแตนติน มาฟโรคอร์ดาต 1748 1749 มาฟโรคอร์ดาโต 3rd rule
ยอร์ดาช สตาฟราจี 1749 1749
คอนสแตนติน ราโกวิตา 1749 1753 ราโกวิตา 1st rule
  มาเธ จิกา 1753 1756 จิกา
คอนสแตนติน ราโกวิตา 1756 1757 ราโกวิตา 2nd rule
  สการ์ลัต จิกา 1757 1758 จิกา
  ยอน เธโอดอร์ คัลลิมาจิ 1758 1761 คัลลิมาจิ
  กริกอร์ คัลลิมาจิ 1761 1764 คัลลิมาจิ 1st rule
  กริกอร์ที่ 3 จิกา 1764 1767 จิกา 1st rule
  กริกอร์ คัลลิมาจิ 1767 1769 คัลลิมาจิ 2nd rule
  คอนสแตนติน มาฟโรคอร์ดาต 1769 1769 มาฟโรคอร์ดาโต 4th rule
ภายใต้รัสเซีย 1769 1774 สงครามรัสเซีย-ตุรกี (1768–1774)
  กริกอร์ที่ 3 จิกา 1774 1777 จิกา 2nd rule
  คอนสแตนติน โมรูซี 1777 1782 มูรูซี
อเล็กซานดรู มาฟโรคอร์ดาต เดลิเบย์ 1782 1785 มาฟโรคอร์ดาโต
อเล็กซานดรู ทาฟโรคอร์ดาต ฟิราริส 1785 1786 มาฟโรคอร์ดาโต
  อเล็กซานดรู ยิปซิลันติ 1786 1788 ยิปซิลันติ
ภายใต้ออสเตรีย 1787 1791 ผู้บัญชาการทหาร: เจ้าชายโจเซียสแห่งแซ็กซ์ โคบูร์ก
  อีมานูเอล จีอานี รูเซต 1788 1789 โรเซตติ also called Manole or Manolache
ภายใต้รัสเซีย 1788 1791 สงครามรัสเซีย-ตุรกี 1787–1792)
  อเล็กซานดรู โมรูซี 1792 1792 มูรูซี รัชสมัยแรก
มิไฮ ซูตู 1793 1795 ซูต์ซอส also called Draco
  อเล็กซานดรู คัลลิมาจี 1795 1799 คัลลิมาจี
  คอนสแตนติน ยิปซิลันติ 1799 1801 ยิปซิลันติ
  อเล็กซานดรู ซูตู 1801 1802 ซูต์โซส
มุขมนตรี
ยอร์ดาช คอนตา
1802 1802
  อเล็กซานดรู โมรูซี 1802 1802 มูรูซี 2nd rule
  สการ์ลัต คัลลิมาจี 1806 1806 คัลลิมาจี 1st rule
  อเล็กซานดรู โมรูซี 1806 1807 มูรูซี 3rd rule
ภายใต้รัสเซีย 1806 1812 สงครามรัสเซีย-ตุรกี (1806–1812)
เบสซาราเบีย ถูกปกครองโดย จักรวรรดิรัสเซีย ใน 1812.
(ดูเพิ่มที่ ประธานาธิบดีแห่งมอลโดวา, สำหรับผู้ปกครองมอลโดวา, ส่วนหนึ่งของดินแดนซึ่งได้รับเอกราชในศตวรรษที่ 20)
อเล็กซานดรู ฮันเกอร์ลี 1807 1807
  สการ์ลัต คัลลิมาจี 1807 1810 คัลลิมาจี 2nd rule
รัสเซียปลดจากตำแหน่ง
ผู้ว่าการ
ยอร์ดาช รูเซต-รอซโนวานู
1807 1807 โรเซตติ
  ผู้ว่าการ มหานคร
เวเนียมิน คอสตาเช
1807 1812 1st term
  สการ์ลัต คัลลิมาจี 1812 1819 คัลลิมาจี 3rd rule
  มิไฮ ซูตู 1819 1821 ซูต์โซส
Stolnici
Manu and Rizos-Nerulos
1819 1819
  ผู้ว่าการ มหานคร
เวเนียมิน คอสตาเช
1821 1821 2nd term
  Filiki Eteria occupation 1821 1821 military commander: Alexander Ypsilantis
  ผู้ว่าการ
สเตฟาน โบโจริดี
(Ștefan Vogoride)
1821 1822
  ยอน สโตร์ดซา 1822 1828 สโตร์ดซา
ภายใต้รัสเซีย 1828 1834 ผู้บัญชาการกองทัพ: เฟโอดอร์ พาห์เลน, ปียอร์ต เซบตูกิน, และ พาเวล กิเซเยฟ
รัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญ (1832–1856)
  มิไฮ สโตร์ดซา 1834 1849 สโตร์ดซา
  กริกอร์ อเล็กซานดรู จิกา 1849 1853 จิกา สมัยแรก
ภายใต้รัสเซีย 1853 1854 สงครามไครเมีย
  กริกอร์ อเล็กซานดรู จิกา 1854 1856 จิกา สมัยที่ 2
รัฐในอารักขาสถาปนาตามสนธิสัญญาปารีส (1856–1859)
คณะบริหารพิเศษ‘’ 1856 1856
  ผู้ว่าการ
เธโอดอร์ บาลส์
1856 1857 บาลส์
  ผู้ว่าการ
นิโคเล โวโกริด
1857 1858 โบโกริด
คณะผู้ว่าการ 1858 1859 สเตฟาน คาตาร์กิว, วาซิล สตูร์ดซา and อะนัสตาซี ปานู
(คาตาร์กิวลาออกใน ค.ศ. 1858 ยอน เอ คานตากูซิโน ดำรงตำแหน่งแทน)
  อเล็กซานเดอร์ จอห์น คูซา 1859 1862 ทรงราชย์ที่ วอลลาเชีย ใน ราชรัฐดานูบ
จัดตั้งสหราชรัฐมอลเดเวียและวอลลาเชีย ในค.ศ. 1862.

พระประมุขต่อจากนี้, ดูที่ โดมนิเตอร์ และ พระมหากษัตริย์แห่งโรมาเนีย.

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Constantin Rezachevici - Cronologia critică a domnilor din Țara Românească și Moldova a. 1324 - 1881, Volumul I, Editura Enciclopedică, 2001