รายชื่อโบราณสถานในจังหวัดตรัง

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโบราณสถานในจังหวัดตรัง รวบรวมโดยกรมศิลปากร

แหล่งข้อมูลอื่น แก้