รายชื่อโครงสร้างข้อมูล

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ชนิดข้อมูลแก้ไข

ชนิดข้อมูลดั้งเดิมแก้ไข

  • Boolean (สำหรับค่าข้อมูลบูลีน จริง/เท็จ)
  • Char (สำหรับค่าข้อมูลตัวอักษร)
  • Float (สำหรับค่าข้อมูลเลขจำนวนจริง)
  • Double (สำหรับค่าข้อมูลเลขจำนวนจริงที่มีขนาดใหญ่กว่า float)
  • int (สำหรับค่าข้อมูลเลขจำนวนเต็มหรือค่าที่มีความแม่นยำแน่นอน)
  • Enumerated type

ชนิดข้อมูลประกอบแก้ไข

ชนิดข้อมูลนามธรรมแก้ไข

คุณสมบัติบางประการของชนิดข้อมูลนามธรรม

โครงสร้าง เสถียร เป็นเอกลักษณ์ เซลต่อโหนด
Bag ไม่ใช่ ไม่ใช่ 1
Set ไม่ใช่ ใช่ 1
List ใช่ ไม่ใช่ 1
Map ไม่ใช่ ใช่ 2

"เสถียร" หมายความว่าลำดับของอินพุตนั้นยังคงอยู่ โครงสร้างข้อมูลอื่น ๆ เช่น "รายการแบบโยง" และ "สแต็ก" ไม่สามารถนิยามได้ง่ายด้วยวิธีนี้ เนื่องจากมันจำเพาะการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมัน

โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นแก้ไข

อาร์เรย์แก้ไข

รายการแก้ไข

ต้นไม้แก้ไข

ต้นไม้แบบคู่แก้ไข

B-treesแก้ไข

ฮีปส์แก้ไข