รายชื่อแหล่งมรดกโลกในเอเชียเหนือและเอเชียกลาง

องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญใน 6 ประเทศในภูมิภาคเอเชียเหนือและเอเชียกลาง เป็นมรดกโลก ทั้งสิ้น 26 แห่ง [1]

  • หมายเหตุ – ตัวเลขหน้าข้อความหมายถึง ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่สถานที่นั้นๆ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สถิติแก้ไข

ประเทศ จำนวนมรดกโลก ประเภท
  รัสเซีย
(ส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย)
9 แห่ง
ธรรมชาติ 9 แห่ง
  อุซเบกิสถาน
5 แห่ง
วัฒนธรรม 4 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  คาซัคสถาน วัฒนธรรม 3 แห่ง, ธรรมชาติ 2 แห่ง
  คีร์กีซสถาน
3 แห่ง
วัฒนธรรม 2 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง
  เติร์กเมนิสถาน วัฒนธรรม 3 แห่ง
  ทาจิกิสถาน
2 แห่ง
วัฒนธรรม 1 แห่ง, ธรรมชาติ 1 แห่ง

 คาซัคสถานแก้ไข

 
อนุสาวรีย์บรรจุศพโฆฌา อาฮ์เมียต ยาซาวีย์

 คีร์กีซสถานแก้ไข

 เติร์กเมนิสถานแก้ไข

 
ป้อมพาร์เทีย

 ทาจิกิสถานแก้ไข

 รัสเซีย (ส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย)แก้ไข

 
ภูเขาไฟแห่งคัมซัตคา

 อุซเบกิสถานแก้ไข

 
ซามาร์กันต์

อ้างอิงแก้ไข

  1. World Heritage List, UNESCO World Heritage Sites official sites.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข