รายชื่อเว็บเบราว์เซอร์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อเว็บเบราว์เซอร์

รายชื่อเว็บเบราว์เซอร์เรียงลำดับตามช่วงเวลา

เว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี แก้ไข

เรียงตามลำดับเวลาที่เปิดให้ใช้:

เว็บเบราว์เซอร์แบบกราฟิกส์ แก้ไข

เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ตัววาดหน้าเว็บ Trident แก้ไข

เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ตัววาดหน้าเว็บ Trident ที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์

เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ตัววาดหน้าเว็บ Gecko แก้ไข

เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ตัววาดหน้าเว็บ Gecko ที่พัฒนาโดยมูลนิธิมอซิลลา

เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ตัววาดหน้าเว็บ KHTML แก้ไข

เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ตัววาดหน้าเว็บ KHTML ที่พัฒนาโดยโครงการ KDE

เว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ แก้ไข

เว็บเบราว์เซอร์แบบข้อความ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข