ซีมังกี (อังกฤษ: SeaMonkey) เป็นชุดโปรแกรมประยุกต์สำหรับอินเทอร์เน็ต (Internet suite) ซึ่งพัฒนาต่อมาจาก ชุดโปรแกรมประยุกต์มอซิลลา (Mozilla Application Suite) ซึ่งซีมังกี 1.0 ใช้โค้ดบนพื้นฐานของ มอซิลลา 1.8 ซีมังกี ประกอบด้วยเว็บเบราว์เซอร์ โปรแกรมอีเมล โปรแกรมสร้างเว็บ โปรแกรมไออาร์ซี และแอดเดรสบุก

SeaMonkey
Seamonkey Suite Logo.png
SeaMonkey 2.2 (en)
SeaMonkey 2.2
ผู้พัฒนาSeaMonkey Council
ระบบปฏิบัติการหลายระบบปฏิบัติการ
ประเภทInternet suite
สัญญาอนุญาต3 ลิขสิทธิ์ - MPL /GPL/LGPL
เว็บไซต์www.mozilla.org/projects/seamonkey/

การตั้งชื่อแก้ไข

การเปลี่ยนชื่อจาก ชุดโปรแกรมมอซิลลามาเป็นชื่อใหม่ เพื่อให้แบ่งแยกจากโครงการหลัก กับโครงการอิสระอย่างซีมังกี โดยชื่อของโครงการตอนแรกตั้งชื่อว่า Allizom (สะกดแบบพารินโดรม) ซึ่งประกาศออกมาในวันเมษาหน้าโง่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 และได้ยกเลิกไป และได้กลายมาเป็นชื่อ ซีมังกี ซึ่งเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกุ้งอาศัยอยู่ในทะเล

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข