โมเสก (เว็บเบราว์เซอร์)

โมเสก (อังกฤษ: Mosaic) เป็นเว็บเบราว์เซอร์ และโพรโทคอล สำหรับ FTP Usenet และ Gopher คิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยที่ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ โดยโมเสกเป็นเว็บเบราว์เซอร์ลักษณะกราฟิกส์ที่เป็นที่นิยมตัวแรกของโลก[1] ซึ่งยังคงเป็นต้นแบบของเว็บเบราว์เซอร์ในปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้