รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศลาว

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อท่าอากาศยานในประเทศลาว

เครื่องบินของสายการบินลาว สายการบินแห่งชาติของประเทศลาว

รายชื่อท่าอากาศยาน

แก้
สถานที่ตั้ง IATA ICAO ท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานนานาชาติ
เวียงจันทน์ VTE VLVT ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต
หลวงพระบาง LPQ VLLB ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง
ปากเซ PKZ VLPS ท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ
สุวรรณเขต ZVN VLSV ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณเขต
อัตตะปือ AOU VLAP ท่าอากาศยานนานาชาติอัตตะปือ
ต้นผึ้ง BOR VLBK ท่าอากาศยานนานาชาติบ่อแก้ว
ท่าอากาศยานในประเทศ
ห้วยทราย OUI/HOE VLHO ท่าอากาศยานห้วยทราย
ไชยบุรี ZBY VLSB ท่าอากาศยานไชยบุรี
หัวพัน NEU VLSN ท่าอากาศยานซำเหนือ
เชียงขวาง XKH VLXK ท่าอากาศยานเชียงขวาง
หลวงน้ำทา LXG VLLN ท่าอากาศยานหลวงน้ำทา
สาละวัน VNA VLSV ท่าอากาศยานสาละวัน
อุดมไซ ODY VLOS ท่าอากาศยานอุดมไซ
คำม่วน THK VLTK ท่าอากาศยานท่าแขก

ดูเพิ่ม

แก้