การขนส่งในประเทศลาว

(เปลี่ยนทางจาก การคมนาคมในประเทศลาว)
แผนที่ประเทศลาว

การคมนาคมในประเทศลาว ประเทศลาวมีระบบการคมนาคมที่ทันสมัยและหลากหลาย รวมไปถึงสนามบินต่าง ๆ ด้วย แต่ประเทศลาวไม่มีด้านใดติดกับทะเล ดังนั้นประเทศลาวจึงไม่มีท่าเรือแต่อย่างใด

รถไฟแก้ไข

 
สถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งเชื่อมการเดินรถมายังฝั่งประเทศไทย ถือเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวของลาว

ในอดีตสมัยฝรั่งเศสปกครองในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้มีการสร้างทางรถไฟในบริเวณดอนเด็ดและดอนคอน ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของลาว[1] ยาว 7 กิโลเมตร โดยเป็นรางขนาด 600 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านเขตน้ำตกและเกาะแก่ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยทางรถไฟ ซากสะพาน และหัวรถจักร[2][3]

หลังจากยุคนั้นประเทศลาวก็ไม่มีระบบรถไฟ จนในปี พ.ศ. 2550 จึงได้มีการก่อสร้างรางต่อจากเครือข่ายรถไฟไทยออกไป 3.5 กิโลเมตร ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 เข้าสู่ประเทศลาว และได้มีการสำรวจเพื่อสร้างต่อไปอีก 12 กิโลเมตรไปยังเวียงจันทน์ [4]

นอกจากนั้นประเทศลาวก็ยังไม่มีการคมนาคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใดทางรถไฟ ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอในการสร้างติดต่อกับจังหวัดฮาทินห์ในประเทศเวียดนาม มาก่อนก็ตาม ประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ใช้รางขนาด 1000 มิลลิเมตร รวมทั้งรางที่ไปถึงยูนนานในประเทศจีน

ทางหลวงแก้ไข

ประเทศลาวมีทางหลวงด้วยกันทั้งสิ้น 21,716 กิโลเมตร ในจำนวนนั้น 9,673.5 กิโลเมตรเป็นทางลาดยาง และที่เหลืออีก 12,042.5 กิโลเมตรเป็นทางลูกรังและประเทศลาวขับรถทางขวา

ประเทศลาวกำลังอยู่ในระหว่างการสร้างทางหลวงใหม่โดยใช้เงินทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อมแขวงสุวรรณเขต กับเขตแดนเวียดนามที่ลาวเบา ซี่งเมื่อเสร็จจะเป็นผลทำให้การเดินทางผ่านประเทศลาวสะดวกมากขึ้น ถนนสายนี้ปัจจุบันใช้เวลาเดินทางทั้งหมดราวสองสามชั่วโมงเมื่อเทียบกับ 9 ชั่วโมงบนถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ (แต่ทิวทัศน์สวย) ในปี พ.ศ. 2545

การคมนาคมทางน้ำแก้ไข

ประเทศลาวมีแม่น้ำที่ใช้ในการคมนาคมได้ 4,587 กิโลเมตร ส่วนใหญ่คือแม่น้ำโขงและลำคลองที่แยกออกไป และอีก 2,897 กิโลเมตร ที่บางส่วนใช้ในการคมนาคมได้ด้วยเรือที่ลึกลงไปจากผิวน้ำไม่เกินครึ่งเมตร

ท่อส่งน้ำมันแก้ไข

ประเทศลาวมีท่อส่งน้ำมันปิโตรเลียม ยาวทั้งหมด 136 กิโลเมตร

สนามบินแก้ไข

ประเทศลาวมีสนามบินทั้งหมด 52 แห่ง ซึ่งมีอยู่เพียง 9 แห่งเท่านั้นที่มีรันเวย์ลาดยาง ส่วนอีก 43 แห่งไม่มี และสนามบินทั้งหมดที่มารันเวย์ลาดยาง เฉพาะสนามบินนานาชาติวัตไตเท่านั้นที่มีระยะทางมากกว่า 2,438 เมตร ส่วนที่เหลือที่มีรันเวย์ลาดยาง สนามบินสี่แห่งมีรันเวย์ยาว 1,524 - 2,437 เมตร และสี่แห่งที่เหลือมีระยะทางระหว่าง 914 - 1,523 เมตร

สนามบินที่เหลือที่ไม่มีรันเวย์ลาดยางจำนวน 43 แห่ง มีสนามบินเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีความยาวมากกว่า 1,524 เมตร; 17 แห่งมีความยาวระหว่าง 914 - 1,523 เมตร ส่วนอีก 25 แห่งสุดท้ายมีรันเวย์ที่มีความยาวน้อยกว่า 914 เมตร

ประเทศลาวมี 2 สายการบินคือ รัฐวิสาหกิจการบินลาว และ รัฐวิสาหกิจลาวเดินอากาศ

อ้างอิงแก้ไข

  1. พวงนิล คำปังสุ์ (แปล).หน้าต่างสู่โลกกว้าง ลาวและกัมพูชา. สำนักพิมพ์หน้าต่างสู่โลกกว้าง.กรุงเทพ:2549 พิมพ์ครั้งที่ 3 หน้า 165
  2. The only railway (ever) in Laos
  3. Laos Travel Tips
  4. "Laos link launched". Railway Gazette International. 2007-03-01.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข