รายชื่อวัดในจังหวัดพังงา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดพังงา

พระอารามหลวงในจังหวัดพังงาแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดพังงาแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกะปงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอคุระบุรีแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอตะกั่วทุ่งแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอตะกั่วป่าแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอทับปุดแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอท้ายเหมืองแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองพังงาแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกายแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข