วัดคมนียเขต

วัดในจังหวัดพังงา

วัดคมนียเขต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีพระครูพิพัฒนคมนียเขต (ภราดร สนฺติกโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในปัจจุบัน

วัดคมนียเขต
Map
ชื่อสามัญวัดคมนียเขต, วัดคุกคัก, วัดคึกคัก
ที่ตั้งตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูพิพัฒนคมนียเขต (ภราดร สนฺติกโร)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดคมนียเขต หรือ วัดคึกคัก สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 โดยมีพระครูประสาทประกฤตพรต เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้าง เดิมเรียกกันว่า "วัดคุกคัก" มาจากการฟังเสียงของน้ำที่ไหลมากระทบกับโขดหินในลำคลอง ก่อนที่นายร่วง บัวแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนวัดคุกคักคนที่ 7 ได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นตำบลคึกคัก และเป็น "วัดคึกคัก" ตามชื่อหมู่บ้าน ตำบล ตั้งแต่นั้นมาก่อนจะเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "วัดคมนียเขต" หมายถึง ภูมิประเทศสวยงามมีสายน้ำล้อมรอบเป็นขอบเขต วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2471 โดยภายในอุโบสถหลังใหม่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของตำบลคึกคัก[1] ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559[2]

วัดมีเกจิอาจารย์คือ หลวงพ่อแหวง อาภากโร อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในเขตจังหวัดพังงา ภูเก็ต และใกล้เคียง ประชาชนนับถือท่านด้านจริยาวัตรท่านเป็นพระที่อยู่อย่างเรียบง่าย มีความเมตตาต่อทุกคน นอกจากนี้ ท่านยังพูดเป็นไปตามปากหรือวาจาสิทธิ์ วัดได้จัดแสดงสังขารของท่านที่ยังไม่เน่าเปื่อย[3]

อ้างอิง แก้ไข

  1. "ท่องเที่ยวชมวัดคมนียเขต (วัดคึกคัก) เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้าน จ.พังงา-ภูเก็ต". บ้านเมือง.
  2. "วัดคมนียเขต". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  3. "วัดคมนียเขต". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา.