วัดประชุมโยธี

วัดในจังหวัดพังงา

วัดประชุมโยธี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฐ์ กนฺตสิริ)

วัดประชุมโยธี
แผนที่
ชื่อสามัญวัดประชุมโยธี, วัดควน
ที่ตั้งตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระเทพปัญญาโมลี (วิศิษฐ์ กนฺตสิริ)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดประชุมโยธี เดิมชื่อ วัดควน เพราะตั้งอยู่บนควนเชิงเขา ตำบลท้ายช้าง (เดิมเป็นตำบลถ้ำน้ำผุด) อำเภอเมืองพังงา อยู่ใกล้กับวัดสราภิมุข (วัดสระ) วัดควนสร้างเมื่อ พ.ศ. 2369[1] กล่าวกันว่าหม่อมยี่สุ่นเจ้าจอมในรัชกาลที่ 3 ธิดาคนโตของพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร) ผู้ว่าราชการเมืองพังงา ได้บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2392 หลังจากได้ลาออกจากเจ้าจอมมาอยู่บ้านเดิมที่พังงา ประมาณ พ.ศ. 2448 วัดยังเคยทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาแทนวัดประพาสประจิมเขต เนื่องจากทรุดโทรม และพระปลัดหมุดมาเป็นเจ้าอาวาสระหว่าง พ.ศ. 2448–2463 จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองยุบเลิกจึงได้ชื่อว่า "วัดประชุมโยธี"

วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ส่วนด้านการศึกษา ได้เปิดสอนธรรมแก่พระภิกษุ สามเณรทุกปี ทุกวัดในละแวกใกล้เคียง และยังเป็นสำนักสอบธรรมสนามหลวงเป็นประจำทุกปี[2]

โบราณศิลปะวัตถุที่สำคัญประจำวัด มีพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยแบบล้านนาหรือเชียงแสนองค์หนึ่ง ที่ฐานมีจารึกอักษรขอม สูง 66 เซนติเมตร หน้าตัก 45 เซนติเมตร และพระพุทธรูปอื่นอีกบ้าง ส่วนอาคารศาสนสถานล้วนเป็นของสร้างใหม่ เช่น หอไตร และมณฑปพระพุทธบาท

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดประชุมโยธี". ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน.
  2. "วัดประชุมโยธี". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.